Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Frågor & svar

Fråga: Jag är överkänslig mot pollen. Kan jag använda Femal balans?

Svar: Ja, Femal balans är framställt på ett sådant sätt att de allergena ämnena (bundna till pollenkornets skal) tas bort i samband med extraktionsprocessen. Pollenextraktet är från pollenkornets kärna och innehållet av allergener har minimerats.

Några enstaka fall av gastrointestinala obehag har dock rapporterats liksom några få fall av hudutslag med klåda.

 

Fråga: Finns det någon övre tidsgräns för hur länge jag kan använda Femal balans?

Svar: Nej, Femal balans kan ätas kontinuerligt. Det finns ingen rekommenderad längsta period för intag.

 

Fråga: Innehåller Femal balans Johannesört?

Svar: Nej. Femal balans består av två olika pollenextrakt med pollen från råg, tall, hundäxing samt pollen- och pistillextrakt från majs.

 

Fråga: Hur länge bör jag ta Femal balans innan jag får full effekt?

Svar: Många känner effekt redan under den första menstruationscykeln. De flesta erfar effekt under nästkommande cykel. PMS-besvären kommer ju först efter en ägglossning och full effekt av Femal balans uppnås i regel efter cirka 6 veckors intag.

 

Fråga: Jag har PMS och använder Femal balans. Nu planerar jag att försöka bli gravid. Bör jag sluta med Femal?

Svar: Femal balans påverkar inte möjligheten att bli gravid. Inga studier är dock gjorda på Femalintag under graviditet. Intag under graviditet är dock inte aktuellt eftersom PMS-symtom inte förekommer under graviditet och amning.

 

Fråga: Jag har använt Femal balans mot PMS i ca tre månader med gott resultat, men upplever nu att symtomen återkommer. Kan jag gå tillbaka till den högre dosen igen?

Svar: Ja, det går bra att öka dosen för att se om det möjligen ger bättre effekt.

 

Fråga: Jag har precis börjat använda Femal balans och har fått en oväntad mellanblödning. Bör jag sluta med Femal balans?

Svar: Liten, kortvarig blödning under de första 14 dagarnas intag har rapporterats i ett antal fall. Man kan lugnt fortsätta med intag av Femal balans. Mellanblödningen är i regel en engångsföreteelse. Femal balans påverkar inte livmoderslemhinnan till växt.

 

Fråga: Jag äter ett SSRI-preparat. Kan jag använda Femal balans?

Svar: Det finns inga interaktioner beskrivna mellan SSRI-preparat och Femal balans. De kan användas tillsammans. Men ett tillägg av Femal till SSRI-preparat ger i allmänhet ingen ökad effekt mot PMS-besvären.

 

Fråga: Jag behandlas för östrogenberoende bröstcancer. Kan jag använda Femal balans?

Svar: Ja, Femal balans innehåller inga fytoöstrogener och inga östrogenliknande substanser.

 

Fråga: Jag är opererad för livmodercancer. Kan jag använda Femal balans?

Svar: Ja, Femal balans har ingen inverkan på livmoderns slemhinna. I all synnerhet inte när livmodern är borttagen.

 

Fråga: Kan jag använda Femal balans tillsammans med Vagifem? Eller östrogencreme?

Svar: Eftersom Femal balans inte har någon effekt på slemhinnor bör man rekommendera samtidig behandling av slemhinnorna i underlivet med östrogen (Ovesterin, Vagifem) eller med Havtorns-olja (Membrasin, Mucopen, Membra-seven).

 

Fråga: Jag har använt Femal balans i ca 3 månader med god effekt på mina värmevallningar och svettningar. Nu har dock besvären kommit tillbaka. Ska jag sluta med Femal eller kan jag öka dosen?

Svar: Rent generellt gäller sanningen att ökad dos av natur-baserade medel inte ger ökad effekt (detta till skillnad mot dos-effekt-relationen för syntetiska läkemedel). Men det är ju helt ofarligt att försöka. Man skall inte glömma att Femal balans är ett ”egenvårdspreparat”.

 

 

 

« Tillbaka