Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Activeen

Indikationsområde

Pollen-pistillextrakt har traditionellt använts som stärkande medel vid trötthet, svaghetskänsla och nedsatt aptit.

 

Innehållsämnen

De aktiva innehållsämnena utgörs av ett flertal ingredienser i de använda extrakten, den övervägande delen av dem karakteriseras som antioxidanter.

 

En tablett innehåller 68 mg pollen-pistillextrakt.

Bland inaktiva innehållsämnen kan nämnas: cellulosa, kalciumvätefosfat, maltodextrin, akaciagummi, polysorbat, magnesiumstearat, kiseldioxid, shellack och talk.

 

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen är 1 – 2 tabletter två gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela med ett glas vatten, helst i samband med måltid.

 

Allmänt

Man bör inta Activeen under 6 – 8 veckor innan full effekt uppnås. Den ökade energin byggs upp gradvis och beskrivs stanna på den högre nivån så länge pollen-preparatet används.

 

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen är inte närmare utredd. Det är emellertid troligt att den höga halten av antioxidanter har betydelse.

 

Superoxid dismutas (SOD) är en av de starkaste antioxidanterna som produceras naturligt i kroppen. SOD identifierades 1992 i vattenextrakt av pollen och pistill från majs. Man bestämde med förfinade kemiska analyser att det rör sig om koppar, zink och mangan superoxid dismutas. Man har sedan dess antagit att SOD i pollen-pistill extrakt skulle stå för den huvudsakliga effekten.

 

Antioxidanter skyddar kroppens celler mot den toxiska inverkan som s.k. fria radikaler (superoxider) har. Superoxiderna har cellskadande egenskaper och bidrar till åldrandet genom "oxidativ stress". Alla ämnen som motverkar de fria radikalernas förödande effekt går under beteckningen antioxidanter.

 

Litteratur

Det är visat i litteraturen att pollenpreparat minskar oxidationen av röda och vita blodkroppar. Det innebär att de röda blodkropparna får en bättre syrebärande förmåga och att de vita blodkropparna blir mer aktiva, vilket kan ha stor betydelse för celler i det immunologiska systemet och för t.ex. fagocyter (ätarceller).

 

Dessa forskningsresultat kan sägas utgöra indirekta bevis för pollenpreparatens nyttiga och välgörande verkan.

 

Kända fakta om Activeen

Sammanfattningsvis kan framhållas att preparatet Activeen är baserat på ett pollen-pistill-extrakt med ett högt innehåll av antioxidanter.

 

Antioxidanter är kända för att skydda celler från attacker av fria radikaler och kan därmed ge en långsiktig förbättring av ork och prestationsförmåga. Tröttheten minskar och en ökad livskvalitet kan upplevas.

 

Förhoppningsvis kommer framtida forskning att kunna bekräfta att tillförsel av antioxidanter av olika natur (s.k. bredspektrum-anti-oxidanter) har en förebyggande verkan och även kan rekommenderas för behandling av trötthetstillstånd.

 

Ladda ned bipacksedeln (BIP) här

 

Ladda ned den specifika produktbeskrivningen (SPC) här

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

Activeen

Activeen

är ett pollen-pistill-extrakt från majs (Zea mays L.)

med tillsats av pollenextrakt från

råg (Secale tereale L.), tall (Pinus sylvestris L.) och

hundäxing (Dactylis glomerata L.)

 

Activeen

är ett naturläkemedel

 

 

 

 

« Tillbaka