Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Agomelatin

Melatoninagonist mot depression

Agomelatin är det första antidepressiva läkemedlet som tar sikte på kroppens melatoninreceptorer. Vid sidan av den antidepressiva effekten, som tycks vara jämförbar med paroxetins, förbättras dygnsrytmen.

 

Det antidepressiva läkemedlet agomelatin (Valdoxan) är den första och hittills enda kombinerade melatonin-agonisten och selektiva serotonin-antagonisten.


Agomelatin har melatoninreceptorerna MT1 och MT2 som unik måltavla, vid sidan av serotoninreceptorn 5-HT2C som flera andra antidepressiva läkemedel angriper.

 

Bättre än melatonin

Idén att angripa receptorer för kroppens sömnhormon melatonin bottnar i insikten om att depressionssjukdomar ofta förändrar dygnsrytmen och rubbar sömnmönstret. Försök med att tillföra melatonin, som har en synkroniserande inverkan på dygnsrytmen, har dock inte visat någon antidepressiv effekt.

 

Den nya melatoninagonisten agomelatin har dock visat en sådan effekt, vid sidan av en stabilisering av dygnsrytmen, hos såväl försöksdjur som i inledande kliniska prövningar.

Skillnaden mellan melatonin och agomelatin antas till stor del förklaras av att agomelatin, men inte melatonin, har en antagonistisk effekt på 5-HT2C.

 

Jämförbar effekt

Läkemedelsbehandlingen mot depression har förbättras med de moderna SSRI- och SNRI-preparaten, men har fortfarande många avigsidor.

Nackdelarna är bland annat att det ofta dröjer innan effekten inträder, att många inte svarar på behandlingen och att biverkningsprofilen är bekymmersam. Därför är alla plausibla läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer av intresse och värda att utvärdera.


Utifrån de data som hittills offentliggjorts verkar agomelatin vara en sådan. Den antidepressiva effekten är enligt de hittills publicerade studierna på samma nivå som de etablerade SSRI- och SNRI-medlen.

I en fas II-prövning sänkte agomelatin i dosen 25 milligram patienternas värden på depressionsskattningsskalan HAMD i samma utsträckning som SSRI-läkemedlet paroxetin (Seroxat) normalt gör.

De första resultaten från en direkt jämförande prövning med agomelatin och SNRI-medlet venlafaxin (Efexor) har också presenterats. Enligt studien har medlen en jämförbar antidepressiv effekt.

 

Normaliserar rytmen

Tack vare sin effekt på melatoninsystemet tycks agomelatin ha en positiv effekt på dygnsrytmen, som ofta är onormal hos deprimerade patienter.

Sömnsvårigheter nattetid lindras utan att någon sömnighet uppstår dagtid. Två andra lovande egenskaper, är frånvaro av sexuella biverkningar (i en jämförande studie med venlafaxin), och frånvaro av utsättningsproblem (jämfört med paroxetin).

 

 

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson

 

 

 

« Tillbaka