Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Alopecia

Alopecia kan delas i

1. en typ, där hårfolliklarna är normala men cykliciteten i hårväxten är rubbad,

    och

2. en typ, där hårfolliklarna är skadade.

 

Androgen alopecia

är den vanligaste orsaken till håravfall hos kvinnor. Andra orsaker är sjukdomarna:

  • Alopecia areata
  • Telogen effluvium
  • Cicatricial alopecia och
  • Traumatisk alopecia.

Differentialdiagnostik

måste baseras på såväl sjukhistoria som en grundlig undersökning, vilken inkluderar blodprov för hormonbestämning och vävnadsprov från skalpen för mikroskopisk diagnostik.

 

Behandling

Utvärtes behandling med preparatet minoxidil (Rogain) rekommenderas för androgen alopecia medan kortikosteroider används för behandling av alpoecia areata.

Telogen effluvium är oftast självläkande. Sjukdomen karakteriseras av diffust håravfall, abrupt insättande som en följd av medicinbiverkan, ”hormonell stress”, eller febersjukdom eller genomgången graviditet och förlossning, införandet av ny diet eller utbrott av sjukdomen seborrhoe eller psoriasis.  I genomsnitt tar sjukdomen ett halvår att läka ut.

Specifik behandling är okänd.

 

Hårväxt

Allt hår har en tillväxtfas, kallad den anagena fasen, en omställningsfas, den catagena fasen, och en vilofas, kallad den telogena fasen. För håret på skalpen är den anagena fasen cirka 3 år medan den telogena fasen varar endast 3 månader. Under den telogena fasen sitter det vilande hårstrået kvar i hårfollikeln till dess den skjuts ut ur follikeln genom växten av ett nytt hårstrå i anagen fas. Den ”catagena fas” varar under 3 – 6 veckor. Under den fasen krymper hårfollikeln till 1/6 av den follikel-längd som fanns under den anagena fasen.

 

Hårets vilofas

Hos de flesta personer är 5 – 15 % av håret på skalpen i vilofas (telogen fas) vid ett och samma tillfälle. Situationen, beskriven som ”telogen effluvium” inträffar när ”psykologisk stress” eller ”hormonell förändring” förorsakar ett större procentuellt antal hårstrån att gå över i ”vilofas” vid samma tillfälle. Håravfallet börjar emellertid först när nytt hår i ”anagen” fas växer ut. Riktigheten i detta påstående är dock för närvarande under diskussion.

 

Hårets tillväxtfas

Den anagena fasen är hårets tillväxtfas och cirka 85% av håret på skalpen är i tillväxtfas samtidigt. Den anagena fasen varar mellan 2 och 6 år. På ett år växer hårstrået 10 centimeter.

 

Den anagena fasen följs av en ”catagen fas” som varar under 3 – 6 veckor. Under den fasen krymper hårfollikeln till 1/6 av follikel-längden under den anagena fasen. Den catagena fasen följs av den telogena fasen. Hårstrået vilar, växer inte men sitter kvar i hår-follikeln. Vid slutet av den telogena fasen börjar en ny hår-bildningsfas och det nya hårstråen skjuter ut det vilande hårstråen från follikeln.

Hos friska individer växer håret 0,35 mm per dag.

 

Cyclicitet i håret

Faktorer som påverkar den normala cykliciteten i hårväxten är: medicinering, kemoterapi, strålning, kemikalier, hormonella eller närings-förändringar, tyroidea-sjukdomar, hudsjukdomar och stress.

Den catagena fasen följs av den telogena fasen. Hårstrået vilar, växer inte men sitter kvar i hår-follikeln. Vid slutet av den telogena fasen börjar en ny hår-bildningsfas och det nya hårstråen skjuter ut det vilande hårstråen från follikeln. Hos friska individer växer håret 0,35 mm per dag.

 

Läs om håravfall här »

 

För frågor och kommentarer, använd "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i sidans "toppmeny". Eller klicka här.

 

Skicka e-mail till Ingemar Joelsson.

 

 

 

 

talg

 

Hud med hårfolliklar och talgkörtlar

 

 

 

 

 

 

 

 

hair2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka