Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Bröstcancer - senaste rapport

Bröstcancertumörer kanske behandlas i onödan

En norsk forskargrupp har jämfört över 100 000 kvinnor som genomgått mammografi med lika många som inte bröströntgats. Slutsatsen blev att minst 20% av mammografiupptäckta tumörer var godartade och tillbakabildades.

 

Den spridda, mycket dystra bilden, att bröstcancer är livshotande för den drabbade, håller på att nyanseras. Det kan samtidigt innebära att debatten om värdet av screeningundersökningar med mammografi startar igen. Den främsta kritiken gäller risken för "överbehandling" och ingrepp i onödan.

 

De forskare, som nu framträder, har använt en ny metod att använda data från mammografiundersökningar. I studien innefattades

119 472 kvinnor mellan 50 och 64 år i fyra norska fylken. De bjöds in till tre omgångar mammografi mellan 1996 och 2001. Dessa kvinnor jämfördes sedan med 109 784 jämnåriga kvinnor, som inte mammograferades och som därför utgjorde en kontrollgrupp. Men de undersöktes en gång med mammografi vid studiepriodens slut.

 

Jämförelsen av de två grupperna visade att de som mammograferades hade en högre cancerfrekvens - d.v.s. fler tumörer upptäcktes hos dem än hos kvinnorna i kontrollgruppen. Bland de mammograferade kvinnorna upptäcktes 1909 tumörer per 100 000 kvinnor mot 1564 bland dem som inte mammograferades. Det är en skillnad på 22 procent.

 

Det betyder att minst var femte upptäckt mammografi-tumör inte utvecklades till cancer, säger forskarna.

 

Slutsatsen stöds i en kommentar från två av världens ledande medicinska experter, Robert Kaplan i USA och Franz Porzsolt i Tyskland.

 

De norska forskarna säger att "vi har också undersökt svenska mammografi-data och kunnat se samma mönster".

 

Lars Erik Rutqvist, som analyserat de svenska mammografi-data, vill tona ned resultaten: Det förefaller som om de norska forskarna övervärderar sina egna resultat. Rutqvist tycker inte att det behövs någon utredning och han får medhåll av cancerfondens forskningschef Bengt Westermark.

 

 

 

« Tillbaka