Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Vaccin mot livmoderhalscancer

Socialstyrelsen beslutade i november 2008 att alla flickor i årskurs 5 och 6 skall erbjudas vaccination mot livmoderhalscancer. Beslutet gäller ffrån den 1 januari 2010 och omfattar flickor i åldrarna 10-12 år, som går i de två sista årskurserna på mellanstadiet.

 

Sedan oktober 2006 har vaccinet varit godkänt i Sverige. Det har subventionerats för flickor i åldern 13-17 år. En uppskattning visar att cirka 12% av flickor i den åldersgruppen vaccinerat sig på eget initiativ.

 

Nätverket mot livmoderhalscancer kritiserar socialstyrelsens senfärdighet i frågan och menar att ett beslut om vaccination borde ha tagits tidigare.

 

Det är visat att tre injektioner av vaccinet ger ett nästan totalt skydd mot livmoderhalscancer. Skyddet består ännu sex år efter vaccinationen.

 

Livmoderhalscancer uppkommer på grund av en infektion med humant papillomavirus, HPV, som smittar vid sexuell kontakt. Det finns flera hundra HPV-typer, varav 18 innebär hög risk för att cancer skall utvecklas. För ett fullgott skydd krävs tre injektioner av vaccin till en kostnad av cirka 4000 kronor. - Varje år drabbas 450 kvinnor av livmoderhalscancer och 150 av dem dör i sjukdomen årligen.

 

« Tillbaka