Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Cernitol

Kronisk prostatit

drabbar ca 20% av den manliga befolkningen någon gång i livet. Oftast blir besvären långvariga eller till och med livslånga. Symtomen varierar, men i regel förekommer smärta och obehagskänsla i underlivet, som periodvis kan vara mycket besvärliga. Kombination

med vattenkastningsbesvär är vanligt. Dessutom drabbasde allra flesta av störningar i sexlivet, antingen pga av smärtan eller minskad potens.

 

Avsaknad av fungerande läkemedel tillsammans med det faktum att orsaken till kronisk prostatit är okänd gör att både patienterna och urologerna känner stor frustration. Dessutom är det ett problem, som män inte vill tala om, i stället lider majoriteten i det tysta.

 

Jämförbart med hjärtattack

Undersökningar visar att kronisk prostatit har en oerhört stor påverkan på livskvaliteten. Enligt brittiska ”Department of Health” påverkas livskvaliteten lika negativt vid kronisk prostatit som vid hjärtattack, kärlkramp och Crohn’s sjukdom. Förklaringen till detta är framför allt smärtor, vattenkastningsproblem och sexuella problem – men också avsaknad av hjälp. Sjukdomen upplevs ofta som ”hopplös”.

 

300 000 män drabbade i Sverige

Eftersom många män inte söker hjälp vet man inte hur många som är drabbade. Flera beräkningar både i Sverige och andra västländer tyder emellertid på att mellan 5-8% av alla vuxna män (ca 300 000 i Sverige) lider av kronisk prostatit. 5% av dessa har en bakteriell prostatit, något som går att bota med långvariga antibiotikabehandlingar.

Men för de övriga 95% fi nns inget effektivt läkemedel förutom Cernitol.

 

40 kliniska studier

Cernitol är ett av de mest väldokumenterade

naturläkemedlen i Sverige, totalt finns 40 kliniska studier på Cernitol publicerade. Mer än 6000 patienter har ingått i studierna. 21 av dessa studier är gjorda på prostatit och 19 antingen på godartad prostataförstoring eller prostataförstoring i kombination med prostatit. Detta gör Cernitol till Sveriges utan jämförelse bäst dokumenterade naturmedel mot prostataproblem. Och det endasom fungerar mot kronisk prostatit.

 

Effekten kommer relativt snabbt, oftast inom 4-6 veckor, men den förstärks ytterligare efter

längre tids behandling. Vid prostatit är det en fördel att använda den högre dosen, 6 tabletter per dag, åtminstone fram till dess att tillfredsställande symtomlindring inträtt, men gärna längre. Den rekommenderade underhållsdosen är 4 tabletter per dag, uppdelat på ett morgonintag och ett kvällsintag.

 

Alla män drabbas förr eller senare av prostatasjukdom

Alla män drabbas förr eller senare av någon form av prostatasjukdom – men tursamt nog är symtomen oftast lindriga. Totalt räknar man med att ca 750 000 män lider av besvär orsakade av antingen godartad prostataförstoring eller prostatit i sådan utsträckning att de borde behandlas – men underbehandlingen är stor. Dels pga av avsaknad av godkända och fungerande läkemedel och dels pga av att männen oroar sig för biverkningar.

 

De vanligaste formerna av prostataproblem

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och utgör hos dem ca 35% av alla cancerfall. Men sjukdomsutvecklingen är oftast så långsam att de flesta aldrig kommer att märka av sjukdomen utan hinner dö av andra orsaker (”man dörmed sin cancer, inte av den”). Varje år insjuknar ca 10 000 män i prostatacancer.

 

Godartad prostataförstoring (BPH, benign prostata hyperplasi) drabbar nästan alla män över 50 år och hälften av dessa får så kraftiga symtom att de lider av det. Sjukdomen leder till att prostata växer, vilket i sin tur leder till att urinledaren blir hopklämd. Det gör att det blir svårt att tömma blåsan som därför snabbt blir fylld igen – och dessutom förstorad, utspänd och tunnväggig. Konsekvensen blir täta toalettbesök, även nattetid. Normalt accepterar en man att gå upp 1-2 gånger per natt för att kasta vatten – blir det fler, ja då blir det ett  problem.

Det vanligaste symtomet är alltså ”nattlig vattenkastning”och svårighet att tömma blåsan. Sjukdomen är helt ofarlig, men besvärande. BPH behandlas med två typer av läkemedel men många män drar sig för denna behandling eftersom läkemedlen också innebär en stor risk för

minskad sexlust/potens, yrsel och blodtrycksfall.

 

Prostatit även kallad CP (Chronic Prostatitis) eller CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndrom) är en ”mystisk” sjukdom, där man fortfarande inte kunnat hitta orsaken. Det finns teorier om att det är en autoimmun sjukdom, en hormonell sjukdom eller neuromuskulärsjukdom – ingen vet, ingen behandling finns och patienterna lider. Symtomen varierar mellan enbart problem med vattenkastning till kraftig smärta i området kring prostata. Gemensamt är att potensen och den sexuella lusten ofta blir lidande.

 

Kombination av CP och BPH. Det är ganska vanligt att en prostatitpatient även utvecklar BPH vilket ytterligare förstärker lidandet.

 

Cernitol är lika effektivt vid prostatit som vid godartad prostataförstoring (BPH).

Slutsatsen av de 40 kliniska studierna tillsammans med en mycket stor och bred patienterfarenhet är att 4-6 tabletter Cernitol per dag hjälper 70-90% av de patienter som drabbats av kronisk prostatit eller godartad prostataförstoring. Lindringen av smärtan och obehagen varierar från helt besvärsfri till tydligt ökat välbefi nnande. Cerntiol är därför alltid värt att pröva, det är prisvärt och det finns i princip inga biverkningar. Tvärt om, Cernitol är allmänt stärkande. Cernitol som behandlingsalternativ vid kronisk prostatit blir dessutom extra intressant eftersom Cernitol är det enda läkemedlet i världen som visat sig kunna hjälpa vid kronisk, icke bakteriell prostatit.

 

Cernitol

 

Cernitol

består av två extrakt av råg-pollen, ett vattenlösligt och ett fettlösligt.

 

Cernitol är fritt från allergener.

 

Cernitol innehåller antioxidanter och många viktiga näringsämnen, som tex aminosyror, flavonoider och fytosteroler.

 

Den medicinska verkan av Cernitol är beskriven i två dokument som du kan ladda ned här:

Kronisk icke bakteriell prostatit

 

och

 

Prostatit del 2

 

 

Bilden

ger en schematisk framställning av

anatomin i bäckenet med penis och scrotum.

 

 

 

 Genital tract

 

 

  • här.Läs om prostatit och godartad prostata-förstoring  
  • här.Studera referenslitteraturen
  • Sänd kommentarer och frågor till Ingemar Joelsson. Maila här.

 

 

« Tillbaka