Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

 Efabene

 

Traditionell medicinsk användning av Besksöta

Besksöta har traditionellt använts för behandling av gikt, reumatism och kroniska hudsjukdomar. 

 

Aktiva innehållsämnen i stjälk av Besksöta (Solanum dulcamara)

 Steroida alkaloida glykosider
 steroida saponiner
 garvsyra

 

Medicinsk verkan

Extrakt från stjälk av Besksöta:

  • Stimulerar fagocyter (vita blodkroppar, ätarceller) - motverkar infektion

  • Har en kortison-lik effekt (anti-inflammatorisk effekt)

  • Har antikolinergisk effekt (fungerar kärlutvidgande och avslappnande på glatt muskulatur)

  • Har antimikrobisk effekt (är bakteriehämmande)

  • Har antimykotisk effekt (är svamphämmande)

  • Har lokalt adstrigerande effekt (är kärlsammandragande, klådstillande) på grund av garvsyra-innehållet

Användningsområde för Efabene (extrakt från stjälk av besksöta)

Efabene används för behandling av lättare eksem och hudåkommor.

 

Eksem

Eksem är det gemensamma namnet på en lång rad hudåkommor. Eksem ger ofta upphov till hudrodnad, blåsbildning (ibland värskande) samt klåda. Många faktorer kan ligga bakom, såsom inverkan av kemiska ämnen, kyla, ogynnsamt inomhusklimat - men medfödd disposition (atopiska eksem), allergier, stress och allmän påfrestning kan också utgöra orsak.

 

Biverkan

En sällsynt biverkan är övergående irritation, speciellt om huden är skadad.

 

Kontraindikationer

Inga kända

 

Interaktioner

Inga kända

 

Innehåll

100 g Efabene innehåller 10 g etanol-extrakt av stälk av Besksöta.

 

Rekommenderad dosering

Påstrykes det afficierade hudområdet 3 - 5 gånger per dygn. Tvätta händerna före och efter applikation. Undvik kontakt med ögonen.

 

Observera

Extrakt av Besksöta är endast avsett för utvärtes bruk.

 

Kliniska studier

1. Eberhardt R, Frank-Szentgyörgi M, Brand A. Effectiveness and tolerability of a Dulcamara oinment in patients with chronic eczema.
Zeitschr Dermatologie 1995: 181; 202-207.


Beskriver en fas IV studie på 45 patienter (20 - 84 år gamla) under 3 veckor.
Man fann signifikant förbättring av kroniska eksem
90 resp. 80 % av patienter resp. läkare bekräftade ett "mycket gott" eller "tillfredsställande" resultat.

 

2. Oestreich W, Stoeter H. Topical eczema therapy with a herbal medicine.
H + G 1995:70; 471-473.


100 praktiserande hudläkare använde Efabene på atopiska dermatiter och kontakteksem.
536 patienter behandlades under 3 - 4 veckor.
Förbättring noterades hos 85% av patienterna.
Efabene-salvan tolererades utmärkt väl.

 

 

 

  • Referenslista för Efabene finner du här.
  • Sänd kommentarer eller frågor genom att använda formuläret under knappen "Kontakta oss" i sidans "Toppmeny"
  • Kommentarer kan också skickas direkt till Ingemar Joelsson. Maila här.

 

 Efabene kartong

 

Efabene tub

 

Efabene

är ett naturläkemedel baserat

på extrakt från stjälken av

Besksöta,

Solanum dulcamara L.

 

Läs om besksöta

 

Läs också:

informationsblad om Efabene

 

 

« Tillbaka