Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Efamol

Extra rik på den nödvändiga fettsyran GLA - gammalinolensyra

 

Vad är Efamol?

Efamol jättenattljusolja är ett kosttillskott som är extra rikt på den nödvändiga fettsyran GLA, gammalinolensyra. GLA är viktig för den hormonella balansen och för bibehållandet av en spänstig och vital hud. Den nuvarande nattljusoljan — Rigeloljan — är resultatet av flera års förädlingsarbete av nattljusväxten. Rigeloljan innehåller en naturligt högre halt GLA än vad som tidigare var möjligt.

 

Viktig omvandling

Vår kropp behöver livsnödvändiga (essentiella) fettsyror för att fungera optimalt. Dessa fettsyror kan kroppen inte själv bilda, de måsta tillföras med kosten. De två viktigaste är alfa-linolensyra och linolsyra. Linolsyran (linoleic acid, LA), som finns i nötter och vegetabiliska oljor, är modersubstans till omega-6 seriens fettsyror. I kroppen omvandlas linolsyra till GLA, som i sin tur omvandlas till prostaglandiner, hormonlika substanser som reglerar celltillväxten, reproduktionscykeln och många andra viktiga funktioner i kroppen.

 

Förmågan att omvandla fettsyrorna i kroppen kan variera från person till person. Omvandlingen till GLA störs t.ex. av en mängd olika faktorer såsom stress, rökning och oregelbundna eller dåliga matvanor. Men också av sjukdomstillstånd som reumatoid artrit, atopiska eksem, diabetes mellitus, PMS och svåra virusinfektioner. Nedbrytningen av LA är då blockerad eller omintetgjord. Det leder i sin tur till att produktionen av prostaglandiner påverkas. I dessa situationer är det nödvändigt att gå förbi det enzymberoende steget i nedbrytningen av linolsyra och tillföra GLA direkt.

 

 

 Efamol

 

 

 

 

Linolsyra

bryts ned med hjälp av ett enzym (delta-6-desaturas)
till GLA och DGLA (dihomo-gammalinolensyra)
samt vidare till AA (arakidonsyra) och
PGE1 (nödvändiga prostaglandiner).

 

 

Sambandet mellan brist på GLA och PMS

Man räknar med att cirka 80 % av alla kvinnor lider av det premenstruella syndromet, PMS.

PMS rymmer minst 10 delsymtom, som man måste ta hänsyn till och väga mot varandra vid dignos av PMS. Men ett av de mest besvärande symtomen är cyklisk mastalgi, d.v.s. svullnad och smärta i brösten — oftast under 3 - 10 dagar före mens. Forskning visar att kvinnor med PMS — och  peciellt den cykliska mastalgin —  har för låga halter av GLA i kroppen medan hormonproduktionen (d.v.s. östrogen/progesteron relationen) är normal. Ett viktigt enzym, som bryter ned linolsyra, saknas hos dem.

 

Såväl irritabilitet som smärta och ömhet i brösten har visats till största delen bero på "överkänslighet" för gulkroppshormon, progesteron, i hjärnans vävnad och i bröstvävnaden. När cellerna i hjärnan och brösten (framför allt cellmembranerna) inte är har tillgång till fleromättade fettsyror, främst GLA, binds progesteron tungt till cellernas receptorer (bindningsplatser). Detta medför vätskeansamling, svulland, bröstspänning och smärta. Om cellmembranerna däremot huvudsaklingen innehåller flerommättade fettsyror binds progesteron inte lika starkt och symtomen minskar.

 

Sambandet mellan bröstsmärta och fleromättade fettsyror är emellertid ännu mer komplicerat. Bröstsmärta kan i vissa fall även bero på överkänslighet för hypofyshormonet prolaktin. Och prolaktin-insöndringen från hypofysen styrs av prostaglandinerna, PGE1. Med tillförsel av GLA (som dessa kvinnor ju inte själva kan bilda) ökar halten av prostaglandiner. Därmed hämmas prolaktin-insöndringen och —  återigen —  bröstsmärtan minskar.

 

Slutsatsen blir att

Symtomet mastalgi (bröstsmärta) vid PMS kan skapas genom en obalans i fettsyrasammansättningen. Denna obalans gör dels att
1. gulkroppshormon och gestagener binds starkare till vävnad i hjärna och bröst
och dels att
2. kroppen reagerar med en "överkänslighet" för gulkroppshormon.
3. Prolaktin från hypofysen bildas i högre än normala halter, vilket ökar bröstsmärtan hos vissa kvinnor
4. Ökad bildning av prostaglandiner genom ökad tillgång till GLA hämmar prolaktin-bildningen.

 

Genom att tillföra GLA försvinner problemen och kroppen reagerar normalt på den egna hormonproduktionen.

 

Ett effektivt sätt att minska besvären är därför tillförsel av Efamol. I Storbritannien är Efamol registrerat som läkemedel under namnet Efamast på indikationen bröstspänning, mastalgi.

 

Eksem och torr hud

Efamol ger också hjälp vid lindriga atopiska (allergiska) eksem och torr hud. För över 80 år sedan upptäckte man att personer som saknade de essentiella fettsyrorna i sin kost ofta utvecklade torr hud och eksem. Det var dock inte mängden fleromättade fettsyror i kosten som var avgörande utan kroppens förmåga att omvandla dessa till nödvändiga metaboliter.

 

Hos både människor och djur med en fettsyra-obalans har man upptäckt att de "läcker" vätska genom huden. Eftersom huden då inte får sitt fukttillskott blir den torr och känslig. Genom att tillföra GLA påverkas cellmembranens elasticitet. Huden håller därigenom fukten bättre, blir naturligt spänstigare och friskare och eksemproblemen försvinner eller blir åtminstone väsentligt bättre.

 

Efamol har i studier även visat sig lindra klåda hos personer som är ärftligt disponerade för allergier. Förklaringen är prostaglandinernas (PGE1) immunstimulerande och anti-inflammatoriska effekt. Ytterligare kliniska studier visar att Efamol ger avsevärd förbättring hos 2 av 3 patienter med lindriga atopiska eksem.

 

Högsta kvalitet

Hemligheten bakom Efamols effektiva verkan ligger i odling av nattljusväxten och extraktionen av oljan. Bakom framodlingen av den unika jättenattljusblomma ligger ett enormt forskningsarbete. 1600 arter av nattljusblomma korsades över 250 000 gånger. Resultatet blev en blomma, som kunde patenterats och som enbart används för framställning av Efamol.

 

Efamol extraheras med kolvätet hexan genom en patenterad process. Hexan är en substans som finns naturligt i människokroppen. Hela förloppet sker under låg temperatur. Den extraherade oljan har kvar alla vitala ämnen och behöver endast en filtrering för att nå stadiet färdig produkt —  Efamol är inte en "raffinerad" olja. Efamol kännetecknas av den gyllengula färgen —  ett tecken på absolut högsta kvalitet. Denna fullt kontrollerade och patenterade process ger en ren, naturlig olja.

 

 

 efamolren

 

 

Gyllengul färg

Oljan i Efamol kännetecknas av den klara,
gyllengula färgen.
Det är ett tecken på högsta grad av
renhet och kvalitet.

 

Jämför man Efamol med annan GLA-olja oavsett ursprung, visar det sig att Efamol har en enklare struktur och är därmed mer lik oljan i det ursprungliga fröet. Ingenting har tagits bort och ingenting har lagts till. Detta gör oljan biologiskt lättabsorberad och högaktiv.

 

 

 efamol3

 

 

 

Kromatografi

av Efamol jättenattljusolja visar att
oljan är extremt ren.
Det finns bara två markanta toppar i
kromatogrammet.

 

Efamol är resultatet av 25 års forskning

Ingen annan kommersiell jättenattljusolja kan jämföras med Efamol. Efamol har en total kvalitetskontroll från fröförädling till odling, skörd och extraktion. Därför är Efamol också den enda jättenattljusoljan som används för kliniska studier. Idag – efter över 25 års forskning – finns närmre 500 publicerade studier på Efamol.

 

Den unika dokumentationen kring Efamol avser inte enbart effekten, utan också säkerhet, tillverkning och klinisk forskning. Detta ger en total trygghet och garanti för användaren.

 

Rigelolja

Flera års förädlingsarbete har resulterat i en jättenattljusblomma vars frö innehåller en naturligt högre halt GLA. Oljan från den blomman, Rigeloljan, ger 33 % mer GLA. Den rikare oljan medför möjligheten till en lägre dagsdos och den är därför en mer prisvärd produkt. Riegeloljan är patenterad och används enbart av företaget Efamol Ltd.

 

Doseringsrekommendationer

Kapslarna kan sväljas hela, tuggas, eller öppnas och blandas med kall mat eller dryck.


  • Underhållsdos: Vuxna och barn från 8 år: 1 kapsel per dag. För att uppnå bästa resultat ökas dosen till 3 kapslar under de första 8-12 veckorna.
  • Barn under 8 år: 1 kapsel per dag.

Innehåll

Innehållet per kapsel är 1000 mg Efamol Rigel jättenattljusolja,
varav GLA utgör 114 mg.
Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetat) per kapsel är 10 mg.

 

Efamol är fritt från socker, jäst, laktos, majsstärkelse, gluten, konserveringsmedel och färgämnen. Kapselskalet består av gelatin. Råvaran till gelatinet är godkänt av myndigheterna i Storbritannien, där Efamol tillverkas under läkemedelskontroll (GMP).

 

För kompletterande uppgifter, läs kapitlet: Fleromättade fettsyror

 

Allmän information om fett och fettsyror finns i kapitlet: "Lipid acids"

 

Litteraturreferenser finns här.

 

För frågor och kommentarer använd i första hand "kontaktformuläret" under knappen

"kontakta oss" i sidans toppmeny. Eller klicka här.

 

Frågor och diskussion kan också skickas direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

Köp hos evitamin 

Efamol finns i välsorterade hälsokostbutiker. Du kan också enkelt och säkert köpa Efamol on-line hos evitamin.se.

Klicka på knappen till vänster. 

 

Efamol

 

Efamol med fettsyran GLA

från Nattljus

 

Viktig för en

spänstig och vital hud.

 

 

 

« Tillbaka