Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Femarelle

Femarelle är en fyto-SERM för minskade klimakteriebesvär
och ökad benhälsa

Menopaus och klimakterium 

Menopaus betecknar tiden för den sista regelbundna egleringsblödningen i livet. Menopaus är enligt den definitionen en tidsrymd om 5 till 7 dagar. Klimakteriet börjar efter menopaus, men det måste ju gå några månader innan man vet att det var den sista regleringen i livet man upplevde, blödningarna kan komma med oregelbundna intervall under månaderna före menopaus.

Östrogent hormon och FSH

Under den fertila perioden (mellan menarche och menopaus) mognar en äggblåsa (en follikel) varje månad - i samband med mognaden utsöndras det kvinnlga könshormonet östrogen (estrogen-17-beta). Under något eller några år före menopaus sker follikelmognaden inte längre regelbundet, vilket gör att medel-koncentrationen av östrogent hormon i blod och vävnader sjunker. Detta leder i sin tur till att ett hormon från hypofysen, FSH (follikelstimulerande hormon) bildas i ökad omfattning. Stegringen i FSH har stor betydelse för de vanligaste och mest besvärande klimakteriesymtomen, värmevallningar och svettningar.

Klimakteriebesvär

Besvären i klimakteriet omfattar 10 till 12 symtom. Man kan förenklat säga att symtomen hänförs till fyra olika områden:

1. Vasomotoriska symtom: värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter

2. Psykiska symtom: känslomässig instabilitet, irritabilitet, trötthet och tendens
till depression

3. Somatiska symtom: ledbesvär och  muskelsmärta.

4. Atrofiska symtom: slemhinneatrofi/slemhinnetorrhet och minskad sexuell lust och förmåga.

Vad bör man tänka på mer än de klassiska klimakteriebesvären?

På lång sikt leder östrogenbristen till försämrad mineralisering av skelettet med benskörhet (osteoporos) och frakturrisk som följd.

Skelettets mineralhalt är störst vid 20-års ålder. Redan från 30 år sker en fortlöpande, långsam urkalkning av benet. De låga östrogenhalterna i kroppen efter menopaus gör att mineralhalten då sjunker snabbare än tidigare. Tillståndet ger oftast inga symtom innan det är för sent, nämligen då frakturer inträffar. Benbrotten drabbar i första hand s.k. trabekulärt ben, d.v.s. ben i kotkropparna, i lårbenshalsen och i nedre delen av underarmen, radiusfraktur.

Behöver klimakteriebesvär och risk för osteoporos behandlas?

Cirka 80% av kvinnor i klimakteriet söker vård för sina besvär. Det betyder att klimakteriella besvär behöver behandlas, även om klimakteriet inte är en sjukdom utan en naturlig fas av livet.

Medellivslängden för kvinnor i Sverige är numera 83 år, vilket innebär att en tredjedel av livet levs efter menopaus! Detta understryker betydelsen av att tillgodose god hälsa och god livskvalitet under lång tid av ett verksamt liv.

Det finns i dag inga skäl att acceptera en nedsatt livskvalitet efter menopaus. Men det gäller att finna en behandling som är effektiv utan risk för biverkningar.

Vilka behandlingár kan man välja mellan?

Under de senaste åren har resultat av flera undersökningar publicerats, som visat en ökad risk för bröstcancer efter ett långvarigt bruk av den traditionella, skolmedicinska behandlingen med en kombination av östrogen och gestagen (progesteronliknande substanser). Detta har gjort att kvinnorna själva, såväl som deras läkare, är tveksamma.

Enbart östrogen (utan tillsats av gestagen) är verksamt – och i stort sett riskfritt – men är förbehållet kvinnor som har undergått operation för att ta bort livmodern.

Växtöstrogener är en grupp ämnen, som har det gemensamt att de kan ändra sin verkningsmekanism så att de binder till receptorer i specifika vävnader och

därför inte utgör riskfaktor för cancer i organ som bröstet och livmodern. Växtöstrogener kan sålunda i kroppen ersätta en del av det kvinnliga östrogenet, vilket ger minskade klimakteriebesvär. De kan också påverka skelettet positivt.

Vilken är den bästa lösningen?

Den ideala hjälpen för klimakteriets problem bör fokusera på tre områden.

Effekt: de mest besvärande klimakteriella symtomen såsom värmevallningar, svettningar, irritabilitet, tendens till depression och sömnsvårigheter skall miska eller upphöra.

Säkerhet: risken för icke önskade effekter i livmodern och bröstet skall minimeras och vara oberoende av hur lång tid intaget sker.

Ökad benhälsa: det är av stort värde för såväl kvinnan själv som för samhället att minska risken för benskörhet med åtföljande frakturer. Ett medel mot klimakteriebesvär bör därför även bidra till en ökad mineralisering av benet. För att detta skall vara möjligt måste det östrogenlika ämnet ha en selektiv verkan.

SERM

De enda medlen som för närvarande uppfyller sådana krav är ”Selektiva Östrogen Receptor Modulerande” medel, SERM. Det som är karakteristiskt för SERM, är att de lämnar den östrogena receptorn i vissa vävnader opåverkad. Klimakteriebesvären lindras och tendensen till benskörhet motverkas medan risker för oönskad verkan på livmoder och bröstvävnad uteblir.

Är Femarelle det rätta medlet?

Femarelle är en produkt som ligger i linje med den lösning som man eftersträvar.

Femarelle är väl dokumenterat, och de kliniska studierna har visat att Femarelle endast stimulerar de östrogena receptorerna i vissa vävnader, framför allt

hjärnan och skelettet.

Femarelle angriper de klassiska klimakteriella besvären och har en förmåga att öka mineraliseringen i skelettet.

Femarelle har inte visat någon negativ effekt på slemhinnan i livmodern

(endometriet) och inte heller på vävnaden i brösten.

Femarelle är en växtbaserad Selektiv Östrogen Receptor Modulator, som med

rätta kan benämnas fyto-SERM.

Vad gör Femarelle till det naturliga valet?

Kliniska studier har visat att Femarelle har en snabbt insättande verkan – de flesta kvinnor känner effekt på besvären redan efter 5 – 7 dagar, optimal verkan kommer med fortsatt intag.

På lång sikt har Femarelle visats ha effekt på skelettets mineralisering.

Femarelle är det första medlet som inte bara hämmar ”urkalkningen”. Intag av Femarelle leder till ben-nybildning och en starkare benstomme. Naturligtvis måste de basala förutsättningarna för mineralisering tillgodoses, man måste tänka

på behovet av calcium (som ökar med åren) och D-vitamin.

Femarelle har en dokumenterad säkerhet.

Femarelle har inte endast en väl dokumenterad effekt utan – vilket är lika viktigt – en dokumenterad säkerhet.

Det ligger i definitionen av SERM att medlet skall ha effekt på vissa funktioner och vävnader i kroppen – såsom att förhindra klimakteriella symtom och tillgodose

benhälsa – medan oönskade effekter på andra vävnader uteblir.

Det är också viktigt att veta att Femarelle inte har någon ogynnsam inverkan på blodets koagulationsförmåga.

Femarelle har funnits på världsmarknaden under de senaste 10 åren - det tidigare namnet har varit Tofupill. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats under den tiden.

Produktinformation

Sammansättning: En kapsel innehåller 322 mg av en speciellt framtagen soja, odlad på noggrannt utvalda arealer utan risk för genmanipulering. Den effektiva

beståndsdelen, DT56a, är framtagen genom en specifik och patenterad process utan användning av kemiska medel. DT56a används i kapseln tillsammans med

108 mg linfrö.

Rekommenderad användning: Femarelle är avsett att användas från det att klimakteriella besvär börjar göra sig gällande och framgent. Femarelle undanröjer de klassiska symtomen av östrogenbrist samtidigt som det stärker benstommen.

Rekommenderad dos: En kapsel två gånger dagligen, morgon och kväll. Kan tas med eller utan föda. Femarelle tillverkas i enlighet med de strängaste kraven på läkemedelsstandard. Tester utförs kontinuerligt under tillverkningsprocessen. Modern teknologi appliceras för att tillgodose stabilitet av de aktiva innehållsämnena under lång tid.

Frågor och kommentarer

kan ställas till Ingemar Joelsson, per tel 070-5920400 eller via e-mail: klicka här.

Femarelle har en egen sajt

Det finns nu också en Femarelle-sajt, där jag ansvarar för informationen, Femarelle.se

Referenslitteraturen för Femarelle

finns på www.medicinreferenser.se. Därifrån kan de flesta refernserna laddas ned i PDF-format. Klicka här.

Kontakt

kan med fördel tas genom att använda formuläret under "Kontakta oss"

i sidans "toppmeny" - eller klicka här.

Femarelle_ask_webb.jpg

Femarelle är en fyto-SERM

Ladda ned broschyren om
Femarelle - klicka här!

estro_FSH.jpg

Östrogenhalten i blod och vävnad sjunker långsamt under livet. I samband med menopaus ökar koncentrationen av FSH markant.

                                                          

kv_receptorer.jpg

Ett SERM-preparat ger effekt på
hjärna, hjärta och ben - men är utan effekt på livmoder och bröst.

 

« Tillbaka