Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Fosamax

Fosamax

med den verksamma substansen alendronsyra.

 

Indikation

1. Behandling av postmenopausal osteoporos. Fosamax minskar risken för kot- och höftfrakturer.
2. Behandling av manlig osteoporos.

 

Kontraindikationer

Esofagusförändringar och andra faktorer som fördröjer passagen, såsom striktur eller akalasi.
Oförmåga att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter.
Överkänslighet mot alendronat eller något hjälpämne i produkten.

 

Dosering

Postmenopausal osteoporos: Rekommenderad dosering är 10 mg en gång dagligen.
Manlig osteoporos: Rekommenderad dosering är 10 mg en gång dagligen.
Kortikosteroidinducerad osteoporos: Till postmenopausala kvinnor som ej behandlas med östrogen är den rekommenderade dosen en 10 mg tablett dagligen.


För att uppnå tillfredsställande absorption av alendronat: Fosamax skall endast tas med vanligt vatten minst 30 minuter före dagens första mål, dryck eller andra läkemedel. Andra drycker (inklusive mineralvatten), mat och vissa läkemedel minskar troligen absorptionen av alendronat.

Följande gäller för att underlätta transport till magsäcken och därmed minska risken för irritation/biverkningar lokalt och i esofagus.

 

  • Fosamax skall endast sväljas med ett helt glas vatten (inte mindre än 200 ml) vid uppstigandet.
  • Patienterna skall inte tugga tabletten eller låta tabletten lösas upp i munnen på grund av risken för sår i munhåla/svalg.
  • Patienterna skall inte ligga ner förrän efter dagens första mål, vilket skall vara minst 30 minuter efter intag av tabletten.
  • Patienterna skall inte ligga ner inom 30 minuter efter att de tagit Fosamax.
  • Fosamax skall inte tas vid sänggående eller före uppstigande för dagen.

Kalcium och D-vitamin

Patienterna bör få tillägg av kalcium och D-vitamin.

 

Användning hos äldre

Användning hos äldre: I kliniska studier fanns ingen åldersrelaterad skillnad med avseende på effekt- eller säkerhetsprofilerna för alendronat. Därför är ingen dosjustering nödvändig för äldre.

Interaktioner

Vid samtidigt intag, är det troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten), kalciumsupplement, antacida och vissa perorala läkemedel påverkar absorptionen av alendronat. Därför måste patienterna vänta minst 30 minuter efter intag av alendronat innan något annat peroralt läkemedel tas.

Inga andra kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner förväntas. Ett antal patienter i de kliniska studierna fick östrogen (intravaginalt, transdermalt eller peroralt) samtidigt med alendronat. Inga biverkningar kunde relateras till kombinationsbehandlingen.

Specifika interaktionsstudier har inte utförts, men alendronat användes i kliniska studier samtidigt med en mängd andra vanligen förskrivna läkemedel utan belägg för kliniskt ogynnsamma interaktioner.

 

Biverkningar

Gastrointestinala: Buksmärta, dyspepsi, förstoppning, diarré, flatulens, esofagussår, dysfagi, bukspänning, sura uppstötningar.

Muskuloskeletala: Muskuloskeletal smärta (ben, muskel eller led).

Neurologiska: Huvudvärk.

 

Veckotablett

Fosamax finns numera även som en veckotablett om 70 mg alendronsyra.

En tablett tas en gång per vecka.

 

För kontakt - använd kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

Frågor/kommentarer kan skickas med e-mail till Ingemar Joelsson, klicka här.

fosamax

Fosamax tillhör gruppen bisfosfonater 

ATC-grupp: M05B A04

 

« Tillbaka