Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Gardasil

Ett vaccin mot cervixcancer och vaginalcancer

 

Cervixcancer  (collumcancer, livmoderhalscancer) 

Cervixcancer är efter bröstcancer den vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor i åldersgruppen 22 - 44 år. I Sverige beräknas ca 410 kvinnor insjukna i livmoderhalscancer varje år.

 

Vad innebär vaccination mot cervixcancer? 

Gardasil ger immunitet mot fyra virustyper, HPV 6, 11, 16 och 18, som tillsammans svarar för flertalet genitala HPV-sjukdomar.

Vaccination mot humant papillomvirus bör på sikt innebära att många kvinnor slipper dö i livmoderhalscancer. Men även många fall av mindre allvarliga stadier som föregår cancer, bör kunna förhindras. Det är verkligen glädjande att många kvinnor nu kommer att slippa få besked om avvikande cellprover med åtföljande återbesök och eventuella kirurgiska åtgärder.

I kliniska studier som omfattat närmare 30 000 kvinnor har Gardasil hos upp till 100 procent av de deltagande kvinnorna kunnat förebygga livmoderhalscancer, precancerösa och potentiellt precancerösa cellförändringar i livmoderhalsen och vulva samt kondylom, orsakade av humant papillomvirus typ 6, 11, 16 eller 18. Hög och jämn effekt har observerats under fem år, och effekten förväntas kvarstå under lång tid.

Tidiga data från laboratorieundersökningar indikerar dessutom att vaccination med Gardasil också till viss del kan komma att förebygga infektioner med humant papillomvirus av typerna 31 och 45, som vaccinet inte primärt riktar sig mot. Dessa virustyper orsakar 8-9 procent av fallen av livmoderhalscancer.

För att kunna upptäcka cervixcancer och dess förstadier (cellförändringar) så tidigt som möjligt erbjuds svenska kvinnor att delta i gynekologiska cellprovskontroller var 3:e år från och med 23 års ålder. Trots erbjudandet väljer många kvinnor att inte delta i programmet, eller att delta endast med oregelbundna intervall.

 

HPV typerna 16 och 18 orsakar:

ca 70% av all livmoderhalscancer - motssvarande 290 fall per år i Sverige

ca 30% av all vulvacancer - motsvarande 40 fall per år i Sverige

ca 30% av all vaginalcancer - motsvarande ca 14 fall per år i Sverige

 

HPV typerna 6 och 11 orsakar:

Ca 90 % av alla kondylom motsvarande 18 000 fall per år i Sverige

 

Invasiv cervixcancer

Från den allra tidigaste cell-förändringen (cell-atypin) tar det i medeltal 12 år innan en invasiv cervixcancer bildas. Trots den gynekologiska hälsokontrollen upptäcks cirka 500 fall av invasiv cervixcancer varje år i Sverige.

 

Cellprovskontroller

Bland de kvinnor som deltar i cellprovskontroller diagnosticeras cirka 30 000 cellförändringar varje år. De kvinnor som har cellförändringar skall följas upp regelbundet, vilket belastar sjukvården hårt. Det skapar också stor oro hos kvinnorna.

 

Gardasil

Nu finns (från september månad 2006) Gardasil, ett vaccin som kan förebygga utvecklingen av cervixcancer. En intensiv forskningsinsats har lett fram till detta. Sanofi Pasteur MSD meddelar att Gardasil har godkänts i Europa. Gardasil är ett så kallat rekombinerat, adsorberat vaccin mot humant papillomavirus av typerna 6, 11, 16 och 18.

 

Vilken är indikationen för Gardasil?

Den nya utvidgade indikationen lyder:
Gardasil är ett vaccin för preventon av:

  • premaligna genitala cellförändringar på cervix, i vagina och i vulva
  • cervixcancer
  • externa genitala vårtor (condyloma acuminata)     
    orsakade av humant papillomavirus typ 6, 11, 16 och 18

Humant papillomavirus 

Humant papillomavirus (HPV) sprids endast genom sexuellt umgänge. Det är den viktigaste sexuellt transmitterade infektionssjukdomen (STD). Humant papillomvirus är ett vanligt virus. 70 procent av alla sexuellt aktiva människor tros bli exponerande för viruset någon gång under livet, ofta i tonåren eller som unga vuxna.

Beräkningar visar att typerna 6, 11, 16 och 18 av humant papillomvirus tillsammans svarar för 75 procent av alla fall av livmoderhalscancer, 95 procent av alla fall av cancer i vulva eller vagina, 70 procent av de precancerösa och 50 procent av de potentiellt precancerösa cellförändringarna i livmoderhalsen, 80 procent av de precancerösa cellförändringarna i vulva och vagina samt 90 procent av fallen av kondylom i Europa. 

 

Färre kvinnor får cellförändringar

Innan livmoderhalscancer uppträder så utvecklas låggradiga precancerösa cellförändringar. Vid provtagning resulterar detta i att cellprovet bedöms som avvikande och därmed kräver medicinsk uppföljning. Cellförändringar kan läka ut men kan också utvecklas vidare. I detta stadium krävs kirurgiska ingrepp för att förhindra en potentiell utveckling av cancer. Kvinnor kan oroa sig för provtagningen och även uppfatta den som besvärande eller smärtsam. Väntan på provsvaret kan vara förknippad med oro, och ett avvikande provsvar eller krav på att upprepa provtagningen för att få en klar diagnos ökar den emotionella bördan.

Många kvinnor kan tack vare vaccinet slippa framtida cancer eller cellförändringar som kan leda både till stress för drabbade kvinnor och krav på medicinsk uppföljning. Cellprovsprogrammen medger ingen åtskillnad mellan cellförändringar som orsakas av de vanligen inte cancerframkallande typerna 6 och 11 och förändringar som orsakas av de cancerframkallande typerna 16 och 18, säger Cecilia Young, medicinsk ansvarig på Sanofi Pasteur MSD i Sverige, och fortsätter:

Ett vaccin utgör ett oerhört betydelsefullt komplement till den allmänna gynekologisk screening vi i dag har i Sverige. Förhoppningen är att en allmän vaccination av svenska barn genomförs inom ramen för skolhälsovården.

 

Gardasil - förpackning och användningssätt

Gardasil distribueras i en förfylld spruta, utan nål eller med en eller två nålar.

Rekommmenderad dosering är 3 separata injektioner om 0,5 ml vaccin vid 0 månader, 2 månader och 6 månader.

Gardasil ges som intramuskulär injektion.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

gardasil_logo
 

Logga för Gardasil från

Sanofi Pasteur MSD

 

gardasil

 

Bild i reklamen för Gardasil

från Sanofi Pasteur MSN

     "vacciner för livet"

 

 

 

 

 

« Tillbaka