Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Gestapuran

Medroxiprogesteron

Medroxyprogesteronacetat är ett gestagent hormon, som mycket liknar det progesteron, som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen. Kemiskt är det ett pregnenderivat.

 

Beredningsformer

Medroxyprogesteronacetat marknadsförs dels i tablettform (5 mg resp. 10 mg per tablett av Leo Pharma AB) och dels som injektionsvätska (150 mg/ml resp 150 mg i engångsspruta av Pharmacia AB).

 

Indikationer

MPA i tablettform används som tillägg till östrogenbehandling i klimakteriet och för symtomlindring vid endometrios. Det kan också användas för påskyndande eller uppskjutande av menstruation.

 

MPA som injektionsvätska används för antikonception, framför allt för kvinnor som accepterar en "långsam" återkomst av fertiliteten efter avslutad behandling. Det används vidare som kompletterande behandling vid livmoder-kroppscancer och vid endometroid cancer i ovariet. Dessutom vid inoperabel bröstcancer och vid lungmetastaser av corpuscancer. Slutligen som symtomlindrande medicinering vid endometrios.

 

Dosering

Som tillägg til östrogenbehandling i klimakteriet ges 5 – 20 mg dagligen under de senaste 10 – 14 dagarna av cyklisk östrogenbehandling. Detta vare sig detx rör sig om 28 dagars cykler eller om de nu (efter det resultaten av WHI-studien blivit så mycket diskuterade) rekommenderade "tremånaders-cyklerna".

 

Biverkningar

Vid cyklisk administration som tillägg till östrogenbehandling finns en allmän oro för den mest kända biverkningen: nedstämdhet, i vissa fall depression. Men MPA har en "dubbel efffekt". I låga doser ger MPA upphov till nedstämdhet, i högre doser uteblir den effekten och man kan snarast tala om att en förhöjd sinnesstämning, en eufori, inträder. Gränsen går vid 15 - 20 mg MPA/dygn. I dag rekommenderas tillägg av MPA till östrogen i dosen 20 mg/dygn under 14 dagar per tremånaderscykel.

Vid långtidsbehandling i graviditetsförebyggande syfte ger MPA initialt vanligen oregelbundna blödningar med oförutsebara intervall. Andra biverkningar är dels bröstspänningar och dels ökad aptit med viktuppgång som följd.

 

Antikonception

Medroxyprogesteron ger ett mycket effektivt skydd mot oönskad graviditet. Det förhindrar oftast ägglossning och skyddet förstärks av att livmoderslemhinnan inte blir mottaglig för implantation av ett befruktat ägg om ägglossning trots allt skulle förekomma. Dessutom gör MPA att sekretet i livmoderhalsen blir så gott som ogenomträngligt för spermier.

 

Kommentar

Medroxyprogesteron är en kliniskt väldokumenterad progesteron-liknande substans. Det har använts under 30 år av mer än 30 miljoner kvinnor i hela världen utan att några allvarliga biverkningar har noterats eller rapporterats.

 

Frågor och kommentarer

Vänligen använd "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

Skicka e-mail till Ingemar Joelsson här.

 

 

 

 

 

Fass_2007

 

Medroxiprogesteron hör till

ATC-koderna:

G03A C06 (Depo-Provera)

G03D A02 (Gestapuran)

L02A B02 (Provera)

 

 

 

 

 

« Tillbaka