Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

  Ginkgo Biloba

Förekomst

Ginkgo-trädet odlas i Kina, Japan, Taiwan, Sydfrankrike och Norditalien. Trädet finns som parkträd i de flesta större städer. Då föredras hanträd, frukterna från honträden ger vid mognad en obehaglig doft. Trädet är mycket tåligt och övrlever i de flesta miljöer.

 

Verksamma beståndsdelar

De verksamma beståndsdelarna är främst flavonoider. Dimera flavoner (bilobetin, ginkgetin, isoginkgetin och sciadopitysin), flavonoler (quercetin, kaempferol) och deras glykosider har isolerats. Diterpenerna bilobalid och ginkgoliderna A, B och C är karakteristiska för ginkgo.

 

Medicinsk användning

Den medicinska användningen av bladen från ginkgo är beskriven redan i "Chen Houng Pen T'sao" cirka 2800 år f Kr såväl som i den moderna kinesiska farmakopén. Kliniska data har visat att ginkgoextrakt har effekt vid behandling av arteriell insufficiens i hjärnan och i benen. Förbättring av allergiska tillstånd har också observerats.

 

Verkningsmekanismer

Verkningsmekanismen för ginkgoliderna är hämning av PAF (platelet-activating factor) och bindning till receptorer i olika vävnader.

Kliniska data baserade på försök med ett begränsat antal patienter har visat att ginkgoextrakt är effektivt i behandlingen av arteriell insufficiens i hjärnan och i de nede extrimiteterna. Frbättring av allergiska tillstånd har observerats och inflammationer, orsakade av PAF, har minskat.

Fyndet att ginkgoextrakt är välgörande vid behandlingen av geriatriska sjukdomar, inklusive skadat minne, är av stort intresse. Ytterligare kliniska prövningar är önskvärda.

 

  • Skicka frågor och kommentarer genom att använda kontaktformuläret under knappen "Kontakta oss" i titelmenyn.
  • Du kan också skicka e-mail till Ingemar Joelsson

 


 


 

 Ginkgo-blad

Ginkgo biloba L.

familj Ginkgoaceae

Ginkgo-blad

 

Blad från ginkgo-växten

Ginkgo biloba nöt

Ginkgo-växtens nötter

 

 

« Tillbaka