Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

En klinisk studie om Havtornsolja, publicerad 2010

Oral Sea Buckthorn Oil attenuates Tear Film Osmolarity and Symptoms in
Individuals with Dry Eye

​Svensk översättning: Intag av Havtornsolja minskar tårfilmens osmolaritets-ökning såväl som symtomatologin hos personer med ”torra ögon”

Av Petra S. Larmo, Riikka L. Järvinen, Niko L. Setälä, Barou Yang, Matti H. Viitanen,
Janne R.K. Engblom, Raija L. Tahvonen and Heikki P. Kallio

Publicerad i The Journal of Nutrition, 2010.

Abstrakt

Torra ögon är ett vanligt symptom, som allvarligt minskar livskvalitén. Syftet med vår studie var att undersöka om intag av Havtornsolja (SB, sea buckthorn) med innehåll av omega-3 och omega-6 fettsyror och antioxidanter påverkar symtomatologin hos personer med ”torra ögon”. I denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studie ingick kvinnor och män, 20 till 75 år gamla. De fick 2 gram SB eller placebo dagligen under 3 månader från höst till vinter. 100 försökspersoner rekryterades och 86 fullföljde studien. Kliniska tester för ”torra ögon” gjordes och uppföljning genomfördes. Hyper-osmolaritet i tår-filmen är en av de viktigaste faktorerna vid ”torra ögon”. Det var en allmän ökning av tår-filmens osmolaritet från studens start till dess avslutande. Jämfört med placebogruppen var ökningen emellertid mindre i SB-gruppen. Intensiteten av ögonrodnad och brännande känsla i ögonen var också mindre i SB-gruppen än i placebogruppen. Sammanfattningsvis kan sägas att intag av Havtornsolja minskade tårfilmens osmolaritets-ökning under den kalla årstiden höst till vinter. Intag av Havtornsolja påverkade också symtomen ”röda ögon” och brännande känsla i ögonen på ett positivt sätt.

Ladda ned hela artikeln som PDF-fil. Klicka här »

 

 

« Tillbaka