Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Hälsote - Havtorn

 

 Hälsote

 

 

 

 

 

Havtornste 
från bladen på Havtornsbusken
(Hippophaë Rhamnoides L.)


 

 Innehåller flavonoider och theanin

 

 

 Asken innehåller 20 tepåsar

 

 

Havtorn, allmänt
Havtorn är en ljusälskande, tornig buske som förekommer ganska allmänt på stränderna vid norra Östersjön.

Av de orangeröda, C-vitaminrika bären (sken-frukterna) kan man bereda en välsmakande marmelad.

Av bladen bereds ett te med hälsosamt innehåll.

Hälsote från havtorn
Beredning av te från Havtornsbuskens blad har en uråldrig tradition i kinesisk och tibetansk folkmedicin. I Europa är te från Havtorn en ny produkt.

Antioxidanter
Flavonoider tillhör ämnesgruppen polyfenoler. Dessa ämnen finns naturligt i växter och fungerar som skydds- och hjälpämnen.

Havtornste är rikt på flavonoider. Det är främst så kallade katekiner med en hög antioxidativ aktivitet som skyddar och stärker kroppens celler.

Mängden hälsofrämjande substanser i Havtornste ligger i nivå med den i gröna teer.

Theanin
Theanin är en aminosyra med en avslappnande verkan. Den säljs i vissa länder som ett kosttillskott. I en nyligen publicerad studie har visats att thenin minskar graden av akut stress (Kimura et al., 2007).

Ingredienser
Per 2 gram te (den rekommenderade mängden i en kopp te) finns:

Antioxidativ aktivitet..........................2 mmol
Polyfenoler....................................140 mg
Flavonoider.....................................36 mg


Theanin............................................5 mg
Kalcium...........................................10 mg
Kalium............................................10 mg
Magnesium.......................................5 mg
Fosfor..............................................4 mg
Folsyra...........................................10 mikrog

 

De ovan angivna värdena kan kommenteras på följande sätt:
Havtornste har en hög antioxidativ aktivitet med en hög halt av polyfenoler. Havtornste innehåller flavonoider i nivå med grönt te. Halten av flavonoiden epikatekingallat är högre i havtornste än i grönt te. Betydelsen av detta är dock oklar.

Medicinsk verkan
Hälsoeffekter av flavonoider har kopplats till förebyggande av hjärt-kärlsjukdom. Epidemiologiska belägg är publicerade av Arts och Hollman, 2005. Kliniska data är sammanställda av Hodgson, 2006.

Tydligast tycks samvandet vara i vad gäller positiva effekter på blodkärlens funktion, på blodflödet och på blodtrycket. Mekanismerna för denna effekt är dock inte klarlagda.

 

Rekommenderat intag

2 koppar te per dag. 1 kopp = 2 gram te i 2 dl kokande vatten.

 Referenslista finns här

 Frågor och kommentarer kan skickas med e-mail.


 

« Tillbaka