Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   LIVIAL

Livial innehåller tibolon och marknadsförs mot

klimakteriebesvär och som förebyggande medel mot osteoporos.

 

Deklaration

Det verksamma medlet i Livial är tibolon. En tablett Livial innehåller 2,5 mg tibolon.

 

Indikation

Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än ett år efter menopaus. Osteoporosprofylax postmenopausalt till kvinnor med ökad risk för osteoporos.

 

Dosering

En tablett dagligen kontinuerligt. Tabletterna skall sväljas med vätska vid ungefär samma tidpunkt på dagen.

 

Byte

1. Från konventionell hormonell substitutionsbehandling: Hos kvinnor med kvarvarande uterus som byter från enbart östrogen skall en bortfallsblödning induceras innan man börjar med Livial.
2. För kvinnor som byter från sekventiell behandling skall Livial påbörjas när gestagenfasen är avslutad.
3. Kvinnor som byter från kontinuerlig kombinationsbehandling (t.ex. Kliogest) kan starta Livial-intag när som helst.

 

Kontraindikationer

Graviditet eller misstänkt graviditet. Amning. Känd, misstänkt eller tidigare
bröstcancer.

 

Fördelar med Livial

Substansen tibolon omvandlas under ämnesomsättningen till tre metaboliter. Två av
dessa binder sig till östrogenreceptorerna och utövar östrogen effekt. Därigenom har
Livial god effekt på värmevallningar och svettningar, på fuktighetsgraden i slidan och
som förebyggande medel mot osteoporos.

Den tredje metaboliten binder sig till progesteron- och androgen-receptorerna. Detta ger minskad stimulering av livmoder-slemhinnnan. Bindningen till androgenreceptorerna
kan ge ökad sexuell lust.

 

Bröstet

Bröstvävnaden stimuleras inte tack vare en hämning av den lokala östrogenproduktionen i bröstvävnaden. Livial ger inte upphov till bröstspänningar och den mammografiska tätheten ökar inte som vid konventionell klimakteriebehandlling.

 

Förstahandsval

Livial synes vara ett lämpligt förstahandsval vid klimakteriebesvär: Det ger en god symtomlindring utan någon påvisbar negativ effekt på livmoderslemhinnan och utan att orsaka förtätning av bröstvävnaden.

 

Litteraturreferenser kan nås här

 

Tag kontakt genom kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

E-mail kan skickas till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

livial2 

 

Livial innehåller tibolon

och marknadsförs mot

klimakteriebesvär och som förebyggande medel mot osteoporos.

ATC-kod: G03D C05

 

« Tillbaka