Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Livmoderhalscancer - collumcancer

Vad är livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer utvecklas i området mellan den yttre (modermunnen, portio) och den inre (livmoderhalskanalen) delen av livmoderhalsen. Detta är ett område där skivepitel och körtelepitel möts. Området förändras med hormonellt ändrade förhållanden, speciellt under puberteten, vid graviditet och förlossning. När cancer har uppstått växer celler okontrollerat och förstör den omgivande vävnaden.

 

Hur och när får man livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer orsakas av virus, som smittar vid sexuell kontakt. Ofta läker infektionen ut av sig själv, men så är inte alltid fallet. Hos en del kvinnor kvarstår infektionen under längre tid och förorsakar därmed cellförändringar, som i sällsynta fall utvecklas till livmoderhalscancer.

 

Förloppet tar vanligen lång tid, ofta 10 - 15 år. De flesta kvinnor, som får diagnosen livmoderhalscancer är därför mellan 30 och 55 år, men de har smittats av viruset under unga år. Viruset är ett humant papillomavirus, HPV.

 

Vad är humant papillomavirus?

humana papillomavirus (HPV) är en vanlig tp av virus som ungefär 70% av alla sexuellt aktiva kvinnor och män har smittas med någon gång under livet. Det finns över 100 olika typer och de flesta papillomavirus är ganska harmlösa. Ofta kan infektionen tas om hand av kroppens eget immunförsvar. - Men viss typer kan hos en del kvinnor orsaka cellförändringar, som i sin tur utvecklas till livmoderhalscancer.

 

Hur upptäcker man livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer upptäcks vid gynekologisk cellprovstagning i samband med läkarbesök eller vid s.k. screening. I cellprovet undersöker man om cellerna är normala eller inte. På så sätt kan man upptäcka cellförändringat långt innan de har utvecklats till ett förstadium till - eller till - cancer i livmoderhalsen.

 

I Sverige erbjuds alla kvinnor cellprovstagning från 23 års ålder.

 

Hur kan man skydda sig mot livmoderhalscancer?

1. Genom att noggrannt välja sin sexualpartner.

2. Det finns numera vaccin som är verksamt mot humant papilloma virus. Det gäller att vaccinera sig i tid, d.v.s. helst före första samlaget.

 

 

collumca 

 

 

 

uterus

 

« Tillbaka