Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Magsår − ulcus ventriculi

Bakterien Helicobakter pylori ger sår i magsäck och tolvfingertarm

Så går det till:

 • Helicobakter-bakterien omger sig med en skyddande "bubbla" av amoniak för att överleva magsäckens sura miljö.
 • Hälften av jordens befolkning har bakterien.
 • Bakterien smittar från mor till barn.
 • Cirka 10% av bakteriebärare får sår - orsaken är genetiska skillnader
  mellan människor samt en stor variation mellan bakterierna.

Så här bildas magsåret:

Siffrorna hänvisar till bilden nederst till höger.

 1. Helicobakterierna orsakar en inflammation i magsäckens mucosa - en gastrit.
  Den behöver inte ge symtom.
 2. Inflammationen gör att hormonet gastrin bildas.
 3. Gastrinet sätter igån produktionen av saltsyra.
 4. Saltsyran "fräter hål" på slemhinnan i magsäcken. Såret är ett faktum!

Unik upptäckt - gav Nobel-pris

För mer än 20 år sedan upptäckte läkarna Barry Marshall och Robin Warren hur infektion med bakterien Helicobakter pylori gav upphov till magsår. Nu - i december 2005 - får de Nobelpriset i medicin/fysiologi.

Helicobakter pylori kan leva i sur miljö

Helikobakter-bakterien klarar att leva i den sura magsäcksmiljön. Den finns troligen hos 50% av världens befolkning, flest i u-länderna, färre i västvärlden. Spridningen sker förmodligen tidigt i livet - från mor till barn. De flesta bär på bakterierna utan att bli sjuka. Bara 10 - 15% får gastrit och/eller magsår, ännu färre får magsäckscancer.

Behandling finns

En fungerande behandling finns som har hjälpt miljontals människor: syraminskande mediciner plus antibiotika.

Dessutom: vaccin mot sjukdomar som orsaka av helicopter pylori håller på att forskas fram, bl.a. i Göteborg. Men det tar troligen 10 år innan det kan användas.

Frågor och kommentarer skickas till Ingemar Joelsson.

Använd kontaktformuläret i "toppmenyn" - eller klicka här.

Ventricel_72.jpg

Magsäckens anatomi

Helicobakter_96.jpg 

Bakterien Helicobakter som ger upphov till såren i magsäck
och tolvfingertarm

Ventr_sar_72.jpg

Bilden visar mekanismen för bildning av magsår

 

« Tillbaka