Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Munkpeppar, Vitex agnus castus L.

Sammanfattning

Extrakt från frukten Agni casti fructus har tidigare ansetts motverka hypofyshormonet FSH men stimulera såväl LH som prolaktin. Nyare studier har emellertid visat att även prolaktinsekretionen hämmas. Detta innebär att en dopaminerg effekt erhålles. Kliniska studier har också visat en lindrande effekt mot bröst-besvären i syndromet PMS.

 

Översikt

Munkpeppar är en liten buske som växer vilt i Grekland och Italien och även i varma områden i USA. Frukterna har använts medicinskt sedan 2000 år. Den grekiske läkaren, Dioscorides, beskriver att Munkpeppar har använts för att minska den sexuella lusten (Schulz et al., 1998). Enligt den grekiske historikern Pliny, strödde man Munkpeppar i sängkläderna hos soldaternas kvinnor för att försäkra sig om deras trohet under soldaternas bortovaro i strid (Hobbs, 1996). Vetenskapligt utförda kliniska studier har inte bekräftat denna effekt.

 

Historiskt har munkpeppar använts mot "dagen-efter" besvär, gasspänningar, feber och förstoppning (Hobbs, 1996). Munkpeppar har också använts för att framkalla menstruation och för att lindra smärtsam reglering (Mills, 1985), även för att stimulera laktation (Felter and Lloyd, 1985).

 

Idag används Munkpeppar mot hyperprolactinemia och för "corpus luteum insufficiens".

Vid hyperprolactinemi förorsakar excessive sekretion av prolaktin bröstsvullnad och bröst-smärta (Schneider & Bohnet, 1981). Kliniska studier har visat att munkpeppar kan användas för att hämma prolactin-nivåer genom effekt över dopamin-receptorer (Jarry et al., 1991; Jarry et al., 1994). Munkpeppar påverkar också defekt lutealfas (Möhlenstedt et al., 1978, Schulz et al., 1998; Milewicz et al., 1993).

I kliniska studier har munkpeppar visats lindra PMS, och speciellt bröst-spänning och smärta (Wuttke et al., 1995). I jämförelse med vitamin B6 var munkpeppar betydligt mer verksamt när det gäller att minska mastalgi, premenstruell vätske-retention, huvudvärk, och trötthet (Lauritzen et al., 1997).

Mellan 1943 och 1997, har mer än 30 kliniska studier gjorts på munkpeppar.

 

Definition

Agni casti fructus är den mogna, torkade frukten av Vitex agnus castus L., familj Verbenaceae.

 

Kemi och farmakologi

Innehåll i frukten är flavonoiderna casticin, penduletin och chrysophanol D; alkaloider (viticin); iridoider acucbin och agnuside, flyktig olja (0.5%), och nödvändig olja med innehåll av a-pinene and b-pinene (Leung and Foster, 1996; Newall et al., 1996). Vitexin och isovitexin är vatten-lösliga flavoner (Hobbs and Blumenthal, 1999).

 

Enligt Commission E finns det klara tecken som tyder på att extrakt av munkpeppar hämmar sekretionen av prolactin. Det finns ingen kunskap om farmakokinetik eller toxikologi.

 

Användning

German Commission E har godkänt användningen av munkpeppar mot oregelbundna menstrutioner, premenstruellt syndrom och bröstsmärta. Munkpeppar har också prövats mot insufficient laktation (Bruckner, 1989).

 

Kontraindikationer

Inga kända.

 

Biverkningar

Överkänslighet mot växtdelar, urtikaria.

 

Graviditet och amning

Rekommenderas inte under graviditet och amning.

 

Interaktioner med övriga läkemedel

Munkpeppar har en dopaminerg effekt. Intag av dopamin-receptor antagonister kan försvaga effekten.

 

Dosering

Rekommenderad dos är 30–40 mg (0.03–0.04 g) per dag av alkohol extrakt från munkpeppar.

 

Referenser

Referenslistan kan läsas här.

 

Frågor och kommentarer

Vänligen använd "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

Skicka e-mail till Ingemar Joelsson här.

 

 

 

 

 

munkpeppar

 

Farmakopéns namn:
Agni casti fructus

Andra namn: chaste berry

Familj: Verbenaceae

ATC grupp: G02C B

 

 

 

« Tillbaka