Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS - konventionell behandling

Behandling vid lätta besvär

Kvinnor med lätta PMS-besvär behöver i regel ingen medikamentell behandling. Samtal och förklaringar är oftast tillräckligt. Man behöver förstå sammanhangen.

 

Behandling vid måttliga besvär

För kvinnor med måttliga besvär står olika behandlingsmöjligheter till buds. Under tidigare år använde man såväl P-piller som GnRh agonister.

Nu är det Spironolakton som är den aktuella, skolmedicinska behandlingen.

 

P-piller (Dr Pincus pills)

Det är sant att P-piller hämmar ägglossning och därmed också utveckling av en gulkropp (corpus luteum) som producerar progesteron. Men — gestagen-dominerade P-piller innehåller stora mängder gestagen. Och kvinnor med PMS är överkänsliga för såväl det egna progesteronet som för tillfört gestagen. Om P-piller skall användas måste det därför vara ett östrogen-dominerat P-piller eller ett P-piller som innehåller det nya, fjärde generationens gestagen, drospirenon. Det finns två sådana P-piller på den svenska marknaden: Yasmin och YAZ.

Men: antikonception är inte alltid en önskad biverkan till behandling av PMS. Behandlingsformen är med andra ord inte lämplig för alla.

 

GnRh agonister

GnRh agonister används för att påverka "överordnade" hormon från mellanhjärnan (hypotalamus). Det gäller "gonadotropin-releasing hormones" som ser till att FSH (follikelstimulerande hormon) inte längre bildas i hypofysen med syfte att stimulera äggstocken till follikelbildning med östrogen- och progesteron-produktion som följd. GnRh agonisterna sätter funktionen av de kroppsegna "gonadotropin-releasing hormones" ur spel. FSH bildas inte och äggstockarna slutar producera såväl östrogen som progesteron. Detta är en mycket effektiv behandling av PMS — men behandlingen leder till att kvinnan kommer i ett förtidigt klimakterium. Behandlingen är dessutom omständlig och svårinställd. Av den anledningen vann behandlingsformen ingen acceptans och den har nu övergivits.

 

Spironolakton

Spironolakton är ett urindrivande medel med blodtryckssänkande effekt. Medlet hämmar hormonet aldosteron från binjurebarken och motverkar gulkropps-hormonets effekt i det centrala nervsystemet. Studier har visat effekt såväl mot vätskeansamling med viktökning som den cykliska bröstspänningen.
Rekommenderad dos av spironolakton är 100 mg på kvällen — till natten, eftersom doser dagtid kan ge oönskade effekter, mest på grund av blodtrycksfall.

Srironolakton är ett registrerat läkemedel, som kräver recept. Det finns flera spironolakton-preparat på marknaden.

 


Behandling vid svåra besvär

Medan upp till 80% av fertila kvinnor lider av PMS i någon form har cirka 5% av dem den svåraste formen med uttalad nedstämdhet före mens. Begreppet PMD har införts för att betona att det rör sig om en allvarlig depression som dominerar PMS-bilden.

 

Serotoninåterupptagshämmare

 

Flera kliniska studier har visat att medel som hindrar att signalsubstansen serotonin avlägsnas från synapsen effektivt lindrar, ja botar PMS / PMDD. Synapsen är kontaktområdet mellen nervceller där impulser fortleds genom nervsystemet.

Det finns flera serotonin-återupptagshämmare på marknaden. Cipramil, Seroxat och Zoloft är några av de vanligaste.

Kvinnor med PMDD som får SSRI-preparat vittnar ofta om "att de har fått livet tillbaka".

Det är viktigt att veta att SSRI-preparat för att bota PMDD kan ges diskontinuerligt och i låg dos. Det räcker med behandling från 14:e till 28:e dagen i cykeln. De så omtalade biverkningarna utblir därför oftast helt.

 

Gå till referenslistan här.

 

Gå till PMS-forum och diskutera dina symtom med andra kvinnor.

 

Ta kontakt genom "kontaktformuläret" i sidans "toppmeny" eller klicka här.

 

Skicka mail till Ingemar Joelsson här.

 

 

 

 

pms_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pms_4

 

« Tillbaka