Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS och sömn

Det är en allmän uppfattning att kvinnor med PMS har problem med sömnen, speciellt under de dagar då symtomen är mest uttalade. Fiona Baker hör till dem som mest djuplodande har utrett problemet. Hon visar i artiklar alltifrån 2004 och fram till nu att kvinnor med PMS ofta har en föreställning om dålig nattsöm under dagarna före mens respektive de första dagarna av menstruation. När sömnparametrar mättes vetenskapligt kunde det emellertid inte beläggas att kvinnor med PMS har sämre sömn. Det står däremot klart att kvinnor med PMS har minskad parasympatisk aktivitet under sömnen under den sena luteal-fasen i jämförelse med sömnen under den follikulära fasen, när de är symtomfria.

 

Gå till referenserna för PMS och sömnproblem: klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka