Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Pollen 

 

Ståndarmjöl

Alla blommor har pollen, ståndarmjöl. Ståndarmjölet är blommans manliga könsceller, som skall överföras till pistillens märke för att sammansmälta med de honliga könscellerna i pistillens fruktämne. Därmed fullbordas befruktningen och fruktbildningen kan börja.

 

Pollination

Spridningen av pollen kan ske med vinden eller med insekters hjälp. Träd, t.ex. björk och al har pollenspridning med vinden. Blommor, t,ex, lejongap och blåklint har pollenspridning med hjälp av bin. Det ger bipollen.

 

Arteget pollen 

Varje växtart har ett pollen som är karakteristiskt för just den arten. Storlek, vikt, form, antal groningsöppningar (hilum-hila) och formen av åsar och dalar på pollenskalet är specifikt. Ursprunget är framför allt gräsarter (familjen Poaceae); råg, timotej, hundäxing och majs, men även andra växter såsom bergtall och klibbal.

 

Utformningen av pollenkornets anatomi gör det möjligt att åtskilja pollen från olika växtarter. Pollen är växtens "fingeravtryck".

 

Palynologi  

Pollenanalys, palynologi, bygger på det faktum att pollenkornens skal är så gott som oförstörbart. Man kan t.ex. sikta ifrån pollenkornen från ett jordprov, undersöka dem mikroskopiskt och fastställa växtartens identitet.

 

Storlek  

Pollenkornen är mycket små, 0,01 till 0,03 mm i diameter.

 

Renhet  

Det karakteristiska utseendet av pollenkornen möjliggör också att bestämma renheten i en pollensamling. Skickliga polleninsamlare kan samla pollen med mindre än 1% inblandning av främmande pollen.

 

Pollenpreparat

Pollenkornets skal är försett med membrantäckta groningsöppningar. Genom att lösa upp dessa membran kan man komma åt pollenkornets livgivande innehåll.

 

Vid industriell framställning av pollenextrakt används ofta olika slags pollen i bestämda proportioner för att man skall få med så många olika bioaktiva pollenkomponenter som möjligt.

 

Kemiskt innehåll  

Upp till halva torrvikten utgörs av polysackarider, stärkelse och cellväggsmaterial.

 

Pollenkorn innehåller kolhydrat, sporopolleniner, aminosyror, proteiner, nukleinsyror, alkaloider, karotenoider, flavonoider, organiska syror, fytosteroler och växthormoner.

 

Lågmolekylära kolhydrater utgör 4 – 10%. Vidare förekommer polära fetter, fettsyror och steroler. Bland fettsyrorna kan nämnas linolensyra, palmitinsyra, linolsyra, oljesyra, eikosaensyra och stearinsyra.

 

Dessutom finns mangan, kobolt, nickel, koppar, zink och kisel.

 

Kosttillskott och naturläkemedel 

Pollenextrakt förekommer i dag som aktiv substans i två naturläkemedel, Cernitol och Femal balans.

 

Naturläkemedelsindikationerna är: "Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, tex täta och/eller nattliga urinträngningar" samt "Traditionellt använt som stärkande medel vid trötthet, svaghetskänsla och nedsatt aptit".

 

Indikationen för Femal balans är: "Visad effekt vid PMS-besvär såsom irritation, olust och viktuppgång samt visad effekt vid lindriga klimakteriebesvär såsom värmevallningar och svettningar".

 

På 1950-talet började den kemiska sammansättningen och den terapeutiska effekten att studeras vetenskapligt.

 

Allergener

Vid framställning av pollenpreparat får blandningen av pollenkorn genomgå en enzymatisk nedbrytning som spjälkar de stora allergenmolekylerna till mindre enheter som ej är allergiframkallande. Därefter extraheras de bioaktiva pollenkomponenterna. Därigenom får man högsta möjliga aktivitet och ett minimum av allergener.

 

Farmakologisk forskning 

Fettlösligt pollenextrakt har visats hämma 5-alfa-reduktas i humana prostataceller. En undersökning har visat att fettsyrorna i pollenextrakt hämmar prostatatillväxt orsakad av testosteron. Det är även visat att tillväxten av humana prostacancerceller hämmas.

 

Pollenextrakt orsakar sammandragning av urinblåsan men motverkar kontraktioner i musklerna runt urinledaren. Extraktet hämmar också syntesen av prostaglandiner och leukotriener, vilket motverkar ödem.

 

Klinisk erfarenhet

Kliniska studier har hos patienter med benign prostatahyperplasi visat klara förbättringar vad gäller urineringsbesvär med en minskning av resturinvolymen och en förbättring av urinflödet.
Der är också visat att pollenpreparat lindrar PMS- och klimakteriesymtom samt trötthetskänsla.

 

 

Läs om "pollen och pistiller" här

 

Referenslistan kan nås här

 

Kommentera och fråga genom att använda "kontaktformuläret" under knappen "Kontakta oss" i sidans "toppmeny"

 

Frågor och kommentarer sänds med e-mail till Ingemar Joelsson

 

 Pollenkorn

Pollenkorn från olika växtarter

Pollenextrakt förekommer i  naturläkemedlen Cernitol och Femal balans

 

 

 

« Tillbaka