Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Premarina, Wyeth Lederle

Premarina

Innehåller konjugerade östrogener för systemiskt bruk.

Tabletterna finns i styrkor om 0,3 mg, 0,625 och 1,25 mg.

(De konjugerade östrogenerna är delvis equina östrogener, framställda ur hästurin från sto).

 

Indikationer

  • Substitutionsbehandling vid östrogenbristsymtom.
  • Hypogenitalism inklusive Turner's Syndrom.
  • Osteoporosprofylax postmenopausalt till kvinnor med ökad risk för osteoporos.

Kommentar

En representant för Wyeth Lederle skrev detta:

Forskning visar att Premarina är ett mycket mer komplext preparat än vad vi ursprungligen trodde. Vi vet idag att Premarina innehåller östrogen, progesteron och androgener. Forskning visar också att det finns mer än 200 steroider i Premarina. Och trots detta är fortfarande 38-40 % av Premarinas komponenter inte helt karakteriserade.

 

Dosering

PREMARINA doseras individuellt. PREMARINA ges kontinuerligt.

Normaldosen är 0,625 mg per dag.
Dosen anpassas efter besvärens svårighetsgrad samt efter svaret hos patienten.

Underhållsdosen bör vara den lägsta dos som ger ett effektivt svar.

 

Kontraindikationer

Bröst-eller endometriecancer. Pågående djup ventrombos, tromboembolisk sjukdom.

 

Biverkningar

 

Vanliga (>1/100) - Allmänna: Bröstspänningar, huvudvärk, yrsel, ödem, viktpåverkan.

GI: Illamående, buksmärta, diarré.

Hud: Exantem.

Urogenital.: Olaga vaginalblödning.

Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Vätskeretention. Bröstförstoring.

GI: Flatulens.

Hud: Alopeci.

Lever: Kolestas.

Ögon: Synrubbning.

Sällsynta (< 1/1000) - Cirk.: Venös tromboembolism.

GI: Pankreatit.

 

Observera

Försäljningstillståndet för Premarina är sedan några år tillbaka indraget av Läkemedelsverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fass_2003

 

Premarina hör till ATC gruppen: G03C A57

 

 

« Tillbaka