Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Remifemin och Levern

Remifemin innehåller ett isopropanol-extrakt ur roten av
läkeörten Silverax, Actaea racemosa.

The American Herbal Products Association (AHPA) har genom forskningschefen Steven Dentali nyligen uttalat sig om det eventuella sambandet mellan Silverax och leverskada. Dentali hänvisar till en sammanställning av leverskade-fallen, som nyligen gjorts av "Health Canada" och understryker att granskningen av de sex publicerade fallen av leverpåverkan klart visar att extrakt från Actaea racemosa inte var inblandat i något av de anmälda fallen.

Den senaste granskningen har alltså fastslagit att autentisk Actaea racemosa (tidigare namn: Cimicifuga racemosa) inte hade använts i något av anmälda fallen av leverpåverkan.

Detta gör det mycket angeläget att verkligen säkerställa det exakta innehållet i varje använd örtbaserad medicin.

Mark Blumenthal kommenterar

Mark Blumenthal är "executive director" för American Botanical Council. Han säger att "inga levertoxiska substanser har visats förekomma i rotstocken av autentisk Actaea racemosa".
Blumenthal säger vidare att vid tidpunkten för diskussionen om leverskada var många örtmaterial introducerade på marknaden som "black cohosh" (= Actea racemosa). Den vanligaste bland dessa icke äkta varianter var kinesiska arter av släktet Actaea. Dessa är inte äkta "black cohosh".

Inom EU har "the Committee on Herbal Medicinal Products      (HMPC)", en underavdeelning av "the European Medicines Agency (EMEA)" identifierat tre möjliga och två troliga leverskadefall bland 44 anmälda. Vid en ytterligare granskning fann man att orsakssamband inte kunde visas i fyra av fallen. Det fanns ingen bekräftelse på att Actaea racemosa hade använts i någotdera av fallen.

Frågor och kommentarer kan sändas till Ingemar Joelssson, klicka här.

silverax 

Silverax,

Actaea racemosa

 

« Tillbaka