Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Uretin

Uretin

innehåller extrakt av pumpakärnor, 263 mg per tablett och extrakt av soja, 50 mg per tablett.
Rekommenderad dygnsdos är 1 tablett morgon och kväll.

 

Pumpa

Pumpa, Cucurbita pepo L. är en handelsvara. Skalade pumpafrön, Cucurbitae semen decorticatum, har en lång traditionell användning. De innnehåller aminosyran cucurbin.

I monografin från den tyska "Kommission E" beskrivs extrakt av pumpakärnor ha effekt såväl mot urininkontinens på grund av överktiv blåsa som mot godartad prostatahyperplasi.

Det extrakt avpumpakärnor, som ingår i uretin (EFLA 940) är framställt genom extraktion i en blandning av etanol och vatten, vilket innebär att de mer vattenlösliga ämnena, som t.ex. lignanerna (lignan är en fyto-östrogen), kommer att tillvaratas. Dessa bryts ned i tarmen till enterodiol och enterolakton.

 

Soja 

Soja innehåller isoflavoner, definierade som fyto-östrogener. Isoflavonerna bryts ned under passagen genom intestinalkanalen, främst på grund av tarmbakteriernas inverkan. Nedbrytningsprodukterna daidzein och genistein har tillskrivits positiva hälsoeffekter. Isoflavoner har studerats som cancermotverkande medel, som benskörhetsförebyggande medel och mot klimakteriebesvär.

 

Överaktiv blåsa 

drabbar både kvinnor och män och innebär att man plötsligt blir kissnödig och knappt hinner till toaletten i tid för att tömma blåsan. Detta beror på ofrivilliga sammandragningar av urinblåsan, blåsan är ”överaktiv”. Man måste gå på toaletten många gånger under dagen och mer än 1 -2 gånger under natten, nocturi.

Blåsmuskeln är lättretad och ger signaler till behov att tömma blåsan trots att den inte har en normal fyllnadsgrad. Den drabbade kissar ofta, det trycker på ideligen, även på natten och det går inte att med viljans hjälp hålla emot. Behovet av att kissa kan komma plötsligt och den som drabbas kan behöva gå på toaletten 10-15 gånger per dag istället för som normalt 4-8 gånger. En känsla av att vara kissnödig kan också infinna sig direkt efter det att blåsan blivit tömd.

 

Överaktiv blåsa kan bland annat orsakas av bakterier i urinen (kroniska eller recidiverande urinvägsinfektioner), stenbildning i urinblåsan, eller tumör i urinblåsan. Neurogena orsaker kan föreligga men i många fall är man inte klar över orsaken till "överaktiviteten".

 

Uretin - Ett naturligt alternativ

Uretin är ett naturligt alternativ till den traditionella behandlingen av trängningsinkontinens med anti-kolinerga medel.

 

Uretin innehåller ett speciellt extrakt, EFLA 940, som framställs ur pumpakärnor. Detta pumpakärna-extrakt produceras genom en avancerad och patenterad process. Skillnaden mellan detta extrakt och tidigare existerande pumpa-kärna-extrakt på marknaden är att EFLA 940 till stor del består av de vattenlösliga substanserna i kärnorna. Fettsyror och steroler har separerats bort.

Forskning har visat att den vattenlösliga fraktionen av pumpakärna-extraktet har den största effekten. I denna finns fenoler och sk lignaner. Lignaner är ämnen från växtriket som spelar en roll för bl a tillväxt.

Vissa nedbrytningsprodukter (nedbrytning i samband med matsmältningen) från lignanerna binds till östrogena receptorer och kan ge en östrogenliknande effekt. Dessa ämnen kallas fyto-östrogener, de skulle kunna ge slemhinnan i urinröret en ökad vitalitet och volym, vilket hjälper till att upprätthålla ett högt slutningstryck och därmed minska episoder av inkontinens.

Extrakt från soja har kombinerats med EFLA 940. Soja är också rikt på fytoöstrogener (isoflavoner) och i kombination med EFLA 940 synes effekten kunna förstärkas.

 

Kliniska studier 

Uretin 45+ har prövats kliniskt i två japanska studier och visat en reduktion av nödvändiga toalettbesök på grund av trängningar samt en reduktion av inkontinens-episoder.

 

Den första studien publicerades år 2001

av Sogabe H and Terado T med titeln "Open Clinical Study of Effects of Pumpkin Seed Extract/Soybean Germ Extract Mixture on Nocturia" i tidskriften

Jpn J Med Pharm Sci 46: 727-37; 2001.

Författarna undersökte i en öppen klinisk studie effekten av ett kosttillskott (benämnt PEP och bestående av extrakt från pumpakärnor och sojabönor) på antalet vattenkastningar dagtid och nattetid samt på episoder av inkontinens hos 39 kvinnor, rekryterade från tre olika sjukhuskliniker. Kvinnorna hade inte undergått kirurgisk eller farmakologisk behandling mot inkontinens. De var mellan 52 och 86 år gamla.

PEP-preparatet innehöll 88 mg pumpa-kärne-extrakt och 16 mg sojaböne-
extrakt per tablett.

Efter en ”observationsvecka” fick kvinnorna 10 tabletter PEP per dag under två veckor och därefter 6 tabletter per dag under ytterligare 4 veckor.

Kvinnorna protokollförde antal vattenkastningar per dag och per natt samt antalet inkontinens-episoder per dygn.

 

Resultatet visade följande:

Antal toalettbesök för vattenkastning dagtid sjönk från 8,0±2,6 till 6,7±2,3 efter 6 veckors behandling.
Behovet att kasta vatten på natten sjönk från 3,3±1,6 till 2,0±2,3 gånger efter 6 veckors behandling.
Antalet inkontinens-episoder per 24 timmar sjönk från 7,3±8,3 till 1,5±2,7 efter 6 veckors behandling.

En sammanfattning av studien finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format, klicka här.

 

Den andra japanska studien publicerades år 2003

av Yanagisawa E et al. med titeln "Study of Effectiveness of Mixed Processed Food containing Cucurbita Pepo Seed Extract and Soybean Seed Extract on Stress Urinary Incontinence in Women”

i tidskriften Jpn J Med Pharm Sci 14: 313-22; 2003.

 

Författarna undersökte effekten av kosttillskottet (PEP) på episoder av inkontinens hos 48 kvinnor med bland-inkontinens, rekryterade från två olika sjukhuskliniker. Kvinnorna hade inte undergått kirurgisk eller farmakologisk behandling, de hade inte heller genomgått bäckenbotten-träning.

PEP-preparatet innehöll extrakt av pumpakärnor (88 mg) och sojabönor (16 mg) per tablett.

Kvinnorna var mellan 35 och 84 år gamla (medeltal: 53,5 ±10,3 år). 58% av dem var postmenopausala. Efter en ”observationsvecka” fick kvinnorna 10 tabletter PEP per dag under två veckor och därefter 6 tabletter per dag under ytterligare 4 veckor.
Kvinnorna protokollförde sina inkontinens-episoder (antal per dag).

 

Resultatet visade

att antal inkontinens-episoder sjönk från i medeltal 2.08 per dag initialt till 1.22 per dag efter 2 veckor och 0,67 per dag efter 6 veckor.

 

 

 

Yanagisawa_1

 

 

Figuren visar inkontinensepisoderper dag:


Blå stapel = Medeltal
Gul stapel = Kvinnor från Hakuai Ichinoseki Hospital
Grön stapel = Kvinnor från Satoh Ladies Clinic

 

 

Man delade därefter patientmaterialet i grupper efter antal inkontinensepisoder per dag och kunde då konstatera att kvinnorna i gruppen med högst antal inkontinens-episoder per dag också visade den största förbättringen.

 

 Yanagisawa_2

 

 

 

 

Medan förbättringen i totalmaterialet var från drygt 2 episoder per dag till 0,67 per dag förbättrades kvinnor med mellan 4 och 5 episoder per dag till att efter 6 veckors behandling endast erfara 1 inkontinens-episod per dag.

 

En svensk pilotstudie (konsumentstudie) gjordes år 2004

Den svenska pilotstudien gjordes på 10 kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens, 45-65 år gamla. Pumpakärna-extraktet EFLA 940 användes. Detta pumpakärna-extrakt innehåller endast den fettfria fraktionen från kärnorna. Dosen var 250 mg x 2 per dag under 8 veckor.

Kvinnorna protokollförde antal vattenkastningar per dag och per natt samt antalet inkontinensepisoder per dygn.

 

Resultatet presenteras i de två figurerna nedan:

 

 eva_l_urination/daytime

 

 

 

Antalet vattenkastningar dagtid minskade från drygt 9 till knappt 6 gånger
under 8 veckors behandling.

 eva_l_urination/night

 

 

 

 

Antalet vattenkastningar nattetid minskade från drygt 2 till knappt 1 gång
under 8 veckors behandling.

 

 

Den svenska pilotstudien (engelsk-språkig) kan laddas ned i PDF-format här

 

Referenslistan på "medicinreferenser.se" når du här

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

Gå tillbaka till "produkter och preparat". Klicka här.

 

 

 

 Uretin2012_96_200.jpg

 

Uretin ger möjlighet till
alternativ behandling
av överaktiv blåsa med

täta trängnigar till

vattenkastning.

Innehåller extrakt från

pumpakärnor och soja.

 

 

« Tillbaka