Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Viagra

är ett medel mot erektil dysfunktion hos män.

 

Beskrivning

VIAGRA tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5 hämmare. Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i penis att vidga sig så att blodet kan flöda in som en reaktion på sexuell stimulans. Viagra underlättar att få erektion i samband med sexuell stimulans. Viagra skall inte användas om inte har erektil dysfunktion föreligger. Kvinnor ska du inte använda Viagra.


VIAGRA är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräckligt länge för att genomföra samlag.

 

Dosering

50 - 100 mg 30 - 60 minuter före samlag. Tabletten skall sväljas hel med vatten.

 

Interaktion

Viagra kan påverka effekten av vissa mediciner, speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Viagra. Ta inte Viagra med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.

Viagra kan orsaka en allvarlig ökning av effekterna av mediciner som kallas nitrater (används ofta för att lindra kärlkramp, angina pectoris) eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrat ("poppers"). Du ska inte ta Viagra om du använder sådana mediciner.

Om du tar proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av VIAGRA (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptor-blockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem kan uppleva yrsel eller svimningskänsla när de står upp. Detta är symptom på "postural hypotoni", vilket betyder lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symptom när de tagit Viagra med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Viagra. För att minska risken för dessa symptom bör du ta alfa-receptor-blockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Viagra.

 

Kontraindikation

Ta inte Viagra:

  • om du tar mediciner som innehåller nitrater (ges ofta för att lindra kärlkramp, angina pectoris) eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit ("poppers"). VIAGRA kan orsaka en allvarlig ökning av dessa mediciners effekt. Tala om för din läkare om du tar någon av dessa läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
  • om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i Viagra.
  • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
  • om du nyligen haft en hjärnblödning, hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck.
  • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa).
  • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt neuropati (NAION).

Kända biverkningar

En del patienter som tar alfa-receptor-blockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem kan uppleva yrsel eller svimningskänsla när de står upp. Detta är symptom på postural hypotoni, vilket betyder lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symptom när de tagit Viagra med alfa-receptor-blockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Viagra. För att minska risken för dessa symptom bör du ta alfa-receptor-blockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Viagra.

I kontrollerade kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna huvudvärk eller ansiktsrodnad och mindre vanliga var matsmältningsproblem, yrsel, nästäppa, kraftiga hjärtslag eller effekter på synen (inklusive förändrat färgseende, ökad ljuskänslighet eller dimsyn).

 

Farmakodynamik

Viagra tillhör en grupp mediciner som kallas "fosfodiesteras typ 5 hämmare". Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i penis att vidga sig så att blodet kan flöda in under sexuell stimulans. Viagra underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta Viagra om du inte har erektil dysfunktion.

 

Innehåll 

Det aktiva innehållsämnet är sildenafil. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (i form av citrat).

Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellos-natrium, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), laktos, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

 

Förpackningar

Tryckförpackning med 1, 4, 8 eller 12 blå, rombformade tabletter.

 

Bipacksedel

kan hämtas här

 

Leverantör

Pfizer PGM, Frankrike

 


Använd kontaktformuläret under knappen "kontakta oss" i sidans "toppmeny" - eller

klicka här.

 

 

Viagra

 

Viagra

innehåller sildenafil citrat.

Viagra

är ett läkemedel mot erektil dysfunktion.

Kvinnor skall inte använda viagra

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka