Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Yaz

Yaz är ett antikonceptionsmedel som innehåller östrogen (etinylestradiol) och gestagen (drospirenon). Yasmin marknadsförs av Bayer.

 

Förpackningar

Yaz säljs i blisterkartor med 28 tabletter, 24 tabl med aktiv substans samt 4 hormonfria tabletter.

 

Innehåll

Aktiva tabletter av Yasmin innehåller 0,02 mg etinylestradiol och 3 mg drospirenon.

Jämför med Yasmin, som innehåller 0,03 mg etinylestradiol per tablett. Innehållet av drospirenon i Yasmin är detsamma, 3 mg per tablett.

 

Antikonception

Utvecklingen av perorala antikonceptionsmedel har varit intressant att följa alltifrån doktor Pincus' första P-pill (Pincus-pill) i mitten av 50-talet till dagens Yaz. Yaz innehåller etinylestradiol i lågdos (20 mikrog per tablett) plus den fjärde generationens gestagen, drospirenon (3 mg per tablett). Drospirenon skiljer sig från alla tidigare gestagener. Drospirenon är ett spironolaktonderivat.

 

Yaz, Yasmin och PMS

Det är av allra största intresse att Yaz och Yasmin är de första P-piller som tolereras väl av kvinor med PMS. Spironolaktoner har ju blivit den skolmedicinska standardbehandlingen för "måttlig" PMS och drospirenon är ett spironolaktonderivat med mild vattenutdrivande och blodtrycks-sänkande effekt.

 

Yaz, Yasmin och bröstcancer

En metaanalys från 54 epidemiologiska studier har visat en något ökad relativ risk (RR=1,24) för bröstcancer för kvinnor som använder kombinerade P-piller. Den ökade risken försvinner gradvis under loppet av 10 år efter avslutad användning.

Eftersom bröstcancer är en ovanlig tumör hos kvinnor under 40 års ålder är den ökade risken för bröstcancer hos användare (och före detta användare) av kombinerade P-piller liten i jämförelse med den generella risken för bröstcancer. Studierna har heller inte visat något kausalt samband. Det finns inte heller (ännu) någon studie på bröstcancerrisk och användning av gestagenet drospirenon.

 

Farmakodynamik

Den preventiva effekten av Yaz baseras på ett samspel av olika faktorer. De viktigaste är ovulationshämning och påverkan på endometriet.

Yaz är (tillsammans med Yasmin) det första preventvmedlet som innehåller etinylestradiol i lågdos i kombination med den fjärde generationens gestagen, drospirenon. Vid terapeutisk dosering har drospirenon en anti-androgen och svagt anti-mineral-kortikoida egenskaper. Drospirenon har inga östrogena, glukokortikoida eller antiglukolortikoida egenskaper. Det gör att drospirenon har en farmakologisk profil som mycket starkt liknar det naturliga hormonet progesteron.

 

Allmän kommentar

Det är av utomordentligt stort intresse att den "fjärde generationens" gestagen nu har kommit in på den svenska marknaden. Man har med stor förväntan sett fram emot att drospirenon inte bara ingår i ett kombinerat P-piller utan även i ett kombinerat medel (HRT) mot klimakteriebesvär. Så är nu fallet med preparatet Angemin.

 

Läs om Angemin här

 

Läs om Climodien här

 

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

Fass_2007

 

Yasmin innehåller

etinylestradiol + drospirenon

 

ATC koden är G03A A12

 

« Tillbaka