Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Zoladex

innehåller goserelin, gonadotropinfrisättande hormonanaloger

 

Indikationer

Symtomlindring vid endometrios.

Avancerad bröstcancer hos pre- och perimenopausala kvinnor.

I kombination med tamoxifen vid adjuvant behandling av pre- och perimenopausala kvinnor med receptorpositiv bröstcancer när cytostatika inte anses lämplig.

Preoperativ minskning av blödning och smärta hos patienter med uterusmyom.

Förbehandling inför endometrieresektion.

 

Utanför det godkända indikationsområdet:

Inhibering av ovariets hormonproduktion vid svår PMS

 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

 

Dosering

1 implantat 3,6 mg injiceras subkutant i bukväggen var 28:e dag.

Som förbehandling vid endometrieresektion ges 2 implantat 3,6 mg med 28 dagars mellanrum. Ingreppet utförs sedan inom 2 veckor efter tillförseln av det andra implantatet.

Hos kvinnor avslutas endometriosbehandling efter 6 månader. Den preoperativa behandlingen av kvinnor med uterusmyom bör inskränkas till 3 månader.

Adjuvant behandling av bröstcancer: rekommenderad behandlingstid 3 år.

För korrekt administrering av Zoladex, följ instruktionerna i förpackningen.

 

Farmakodynamik

Goserelin är en syntetisk analog av naturligt GnRH (gonadotropin-frisättande hormon). Initialt ger goserelin en övergående förhöjning av gonadotropinerna (LH och FSH), vilket leder till förhöjda nivåer av testosteron hos män och östradiol hos kvinnor. Efter cirka 3 veckors behandling minskar produktionen av LH och FSH genom undertryckande av hypofysens gonadotropinproduktion. Detta får till följd att serumtestosteron minskar hos män och serumöstradiol hos kvinnor.

 

Hos kvinnor minskar nivån av östradiol i serum efter cirka 21 dagars behandling till postmenopausala värden. Dessa nivåer kvarstår vid kontinuerlig behandling var 28:e dag. Detta leder till en förtunning av endometriet samt kliniskt svar på hormonberoende bröstcancer (tumörer som är ER-positiva och/eller PgR-positiva), endometrios och uterusmyom. Behandlingen ger dessutom amenorré hos de flesta patienter efter första behandlingsmånaden.

Initialt vid behandling med Zoladex kan vissa kvinnor få vaginala blödningar av varierande längd och intensitet. Detta orsakas av minskade östrogennivåer och upphör i de flesta fall spontant. I sällsynta fall kan kvinnor gå in i menopaus under behandling med GnRH agonister och därför inte återfå menstruation då behandlingen avbryts.

Hos män ökar serumtestosteronnivåerna under de första fyra dagarna. Kastrationsnivå uppnås inom 2-4 veckor för att kvarstå så länge behandlingen fortsätter.

 

Egenskaper hos läkemedelsformen

Zoladex implantat 3,6 mg är en steril, vit till krämfärgad cylindrisk fast depotberedning (12 x 1 mm), i vilken goserelinacetat är fördelat i en av kroppen nedbrytbar bärarsubstans.

Depotberedningen är förpackad i en steril engångsspruta med skyddshylsa, i en försluten aluminiumpåse innehållande torkmedel.

 

Fullständig beskrivning

av varningar, försiktighet, biverkningar, farmakokinetik mm.

kan i ett PDF-dokumen, som laddas ned här.

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

Fass_2007

 

Zoladez

innehåller goserelin,

gonadotropinfrisätande hormonanaloger

ATC-kod: L02AE03

 

« Tillbaka