Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Zoloft, sertralin

Indikationer

Egentlig depression med melankoli, djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli.

Vid tillfredsställande svar kan Zoloft ges förebyggande mot återfall eller nya episoder med depression.

Tvångssyndrom för vuxna och barn över 6 år.

Paniksyndrom med eller utan agorafobi.

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).

Social fobi. Vid tillfredsställande svar kan fortsatt behandling med Zoloft förebygga återfall.

 

Utanför de godkända indikationsområdena används Zoloft:

Mot svår PMS, doseringen kan då vara låg och behandlingen diskontinuerlig (14 dagar i varje menstruationscykel).

 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot sertralin eller något annat hjälpämne.

Levercirrhos.

Sertralin bör ej ges till patienter som behandlas med linezolid (se Interaktioner).

Tabletter: Samtidig behandling med MAO-hämmare (se Varningar och försiktighet).

Oral lösning: Samtidig behandling med disulfiram pga alkoholinnehållet.

 

Dosering för endogen depression

Zoloft tabletter/oral lösning ska tas en gång dagligen antingen på morgonen eller kvällen.

Tabletterna/lösningen kan tas tillsammans med mat eller utan mat.

Den koncentrerade lösningen måste spädas med ett halvt glas vätska före användninge (se Hantering, hållbarhet och förvaring).

Markering finns på medföljande pipett för 1,25 ml/25 mg och 2,5 ml/50 mg.


Vuxna

Depression

Startdos och vanlig underhållsdos är 50 mg (2,5 ml) dagligen som engångsdos. Behandling i 2-4 veckor är oftast nödvändig för att kunna bedöma effekten. Vid eventuellt otillräckligt svar ökas dosen till 100 mg (5 ml) dagligen som engångsdos och kliniskt svar bör inväntas under 2 veckor. Hos enstaka patienter kan dosen behöva höjas ytterligare. Maximal dos är 200 mg (10 ml) dagligen.

 

Dosering mot svår PMS

Ofta är det tillräckligt med 25 mg per dag (eller mindre) under de 14 dagarna mellan ägglossning och nästkommande reglering.

 

Läs mera om Zoloft genom att ladda ned en text i PDF-format här.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

Fass_2007

 

Zoloft innehåller sertralin

ATC-kod: N06AB06

 

« Tillbaka