Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Acanthopanax senticosus - Rysk rot

 

 rysk_rot_ort

 

 

 

 

Synonymt namn är:

Eleutherococci radix, Rysk rot

med växtnamnet:

Eleutherococcus senticosus Maxim

 

Växtfamiljen är Araliaceae

 

 

 

Rysk rot kallas också Siberisk Ginseng

 

Definition

Siberisk ginseng, Eleutherococcus senticosus Maxim. eller
Acanthopanax senticosus Rupr. et Maxim, Harms,
tillhör familjen Araliaceae, Araliaväxter.

 

Rysk rot är en avlägsen släkting till asiatisk ginseng, Panax ginseng.
Siberisk ginseng växer i Taiga regionen i sydöstra Ryssland, i norra Kina, i Korea och i Japan.

 

Det är roten (Eleutherococci radix) och bladen (Eleutherococci folium) av Siberisk ginseng som används för medicinskt bruk. Siberisk ginseng har i Sverige givits namnet Rysk rot.

 

Tornig buske

Siberisk ginseng är en tornig buske som växer i Siberien och norra Kina. De engelska namnen är "Spring eleutherococ", "Thorny ginseng" och "Siberian ginseng".

 

Verksamma beståndsdelar

De verksamma beståndsdelarna är lignan-glykosider (liriodendrintyp) och kumariner (isofraxidin).

 

Användningsområden

  • Siberisk ginseng rekommenderas för en lång lista av indiaktioner, den är en adaptogen med toniserande, immunomodulerande och centralstimulerande verkan. Den rekommenderas vid:
  • Alzheimers sjukdom
  • Understödjande behandling vid atletisk aktivitet
  • Understödjande behandling i samband med kemoterapi
  • Kronisk trötthet
  • Förkylning
  • Diabetes
  • Fibromyalgi
  • Stress

 

Historisk användning

Siberisk ginseng började användas redan för 2000 år sedan för att lindra luftvägsinfektioner, speciellt influensa. Den användes också för att öka fysisk och psykisk förmåga och ge en ökad livskvalitet.

Efter Chernobylolyckan gavs Siberisk ginseng för att motverka skadliga strålningseffekter.

 

Aktiva innehållsämnen

Siberisk ginseng innehåller sju definierade eleutherosider. De mest omtalade är eleutherosiderna B och E. Det finns också ett innehåll av polysackarider, som spelar en avgörande roll för effekten på det immunologiska systemet.

Sibirisk ginseng underlättar för kroppen att uthärda stress genom att främja binjurefunktionen med utsöndring av adrenalin och cortison.

Siberisk ginseng har visats öka den mentala kapaciteten såväl som den fysiska förmågan. Siberisk ginseng ökar syrgasutnyttjandet i arbetande muskler. Aerobiska aktiviteter kan utövas under längre tid, återhämtningen från "workouts" är snabbare.

Data samlas för närvarande som visar att Rysk rot är av värde för att lindra skadliga effekter på immunsystemet, lindra kronisk trötthet och förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar.

 

Dosering

Rekommenderad dos är 2 – 3 gram per dag av torkad rotstock. Historiskt har Siberisk ginseng använts under sex till åtta veckor, följt at en medikamentfri period om cirka två veckor.

 

Biverkningar

Mycket få biverkningar har rapporterats. Diarré har angivits i ett fåtal fall. Svårighet att sova om intaget sker nära sänggåendet.

 

Medicinsk forskning nu

Läs om nyare forskningsresultat här.

 


 

 

 

« Tillbaka