Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

CLA

Conjugated Linoleic Acid

skapas ur en vegetabilisk olja, som innehåller linolsyra och som utvinns ur frön från tistel i växtsläktet Safflor.
Metylestrar tillsättes under värme och högt tryck.

 

 

CLA och möjligheten att efterlikna en naturlig fettsyra 

Historien om CLA (Conjugated Linoleic Acid) började 1987 på University of Wisconsin. Forskarna Pariza och Cook fann att möss som fick vissa ämnen ur nötkött i kosten inte utvecklade cancer i samma utsträckning som de möss, vilka inte fick det köttet. Slutsatsen var klar: i nötkött finns ett ämne som motverkar cancer. Ämnet visade sig vara en blandning av två linolsyraliknande fettsyror. Det identifierades som CLA.

 

400 vetenskapliga arbeten är publicerade

Upptäckten av CLA ledde till en intensiv forskning. Det är framför allt läkemedels- samt kött- och mjölk-industrin som driver forskningen framåt. Man ser i CLA en potential för framtida mediciner, man ser en möjlighet att få friskare nötboskap med en bätttre fördelning mellan muskler och fett. Inom mjölkindustrien ser möjliheten till produktionen av en mer hälsosam mjölk.

 

Forskning sker inom områdena

 • Effekt på fördelningen mellan fett och muskler i kroppen
 • Skydd mot hjärt- kärlsjukdomar
 • Stimulans av immunförsvaret
 • Minskad förekomst av allergi, diabetes och cancer

Förekomst av CLA 

Kroppen kan inte själv producera CLA. Den måste tillföras utifrån. CLA finns i nötkött och i mejeriprodukter.

CLA av hög kvalitet tillverkas i dag från den linolsyra, som finns i tistelolja. Den utvinns genom att pressa frön av tistlar inom växtsläktet Safflor.

 

Konjugeringen är hemligheten 

För att kunna skapa en fettsyra ur linolsyra, som är identisk med den i kött, måste den förändras i sin molekylära struktur. Vid "konjugeringen" kan flera varianter (isomerer) av en och samma fettsyra skapas. Man har kunnat visa att de två isomerer som har positiva hälsoeffekter skall ha dubbelbindningar mellan kolatomerna 9-10 och 11-12 respektive 10-11 och 12-13. Dessutom skall den första fettsyrans dubbelbindning vara i cis-ställning vid 9 (en c9-bindning) och i trans-ställning vid 11 (en t11-bindning), medan den andra fettsyran skall ha dubbelbindningen vid kolatom 10 i trans-ställning (t10-bindning) och den vid kolatom 12 i cis-ställning c12-bindning). Cis och trans betecknar riktningen av den böjning, som alltid uppkommer vid en dubbelbindning. Kolatomerna numreras från molekylens COOH-ände, fettsyra-molekylens "huvud".

De här två fettsyrorna finnas i samma mängd i den färdiga produkten för att den skall ha optimal effekt. Så är fallet i produkterna CLAone och i Tonalin.

 

 CLA

 

Förändrade dubbelbindningar ger unika effekter 

Många av kroppens aktiviteter, allt från immunförsvar och benuppbyggnad till insulinkänslighet och fettbildning, bestäms av hur väl cellernas receptorer fungerar. Receptorerna är små "bindarmolekyler" i cellen eller i cellmembranet, som tar emot och förmedlar information om hur enzym, signalsubstanser och hormoner skall verka.

 

CLA påverkar receptorerna och gör dem mer mottagliga för bindning till enzym och hormoner. CLA kan därigenom starta aktiviteter som:

 • minskar inlagring av fett i fettcellerna
 • ökar tillgängligheten av fria fettsyror, så att de kan användas till energiomvandling
 • minskar bildningen av katekolamin, en substans som medverkar vid nedbrytning av brosk och ben
 • ökar känsligheten för insulin
 • stoppar bildningen av PGE2, en pro-inflammatorisk prostaglandin
 • stimulerar bildningen av vita blodkroppar    

Naturens skydd mot mättade fetter 

CLA är naturens sätt att skydda mot det mättade fettets skadeverkningar. Naturligt CLA finns där det också finns mättat fett, i kött och mejeriprodukter. Om man äter kött och mejeriprodukter dagligen får man i sig 300 - 500 mg CLA

 

Balans mellan fett och muskler 

CLA har ibland benämnts vara ett bantningsmedel. Det är felaktigt. CLA medverkar till en bättre balans mellan fett och muskler, vilket kan åstadkommas först om tillförsel av CLA kombineras med motion och fysisk träning.

 

CLA minskar inlagringen av fett 

Fettet i kroppen finns i form av triglycerider. För att fettet skall lagras i fettcellen fordras att triglyceriderna först spjälkas till fria fettsyror. Detta sker genom inverkan av ett enzym som sitter i fettcellens vägg, lipoprotein-lipas. CLA bromsar aktiviteten av detta enzym. Spjälkning av triglycerid försvåras, mindre mängd fria fettsyror blir tillgängliga för transport in i fettcellen. Triglyceriderna transporteras istället vidare till organ som är i behov av energi, såsom levern och, vid fysisk aktivitet, musklerna.

 

 cla_3

 

CLA aktiverar frisättning av inlagrat fett 

När fett väl inlagrats i fettcellen är det svårt att få det att användas för energiomsättning. CLA aktiverar frisättningen av inlagrat fett och gör det tillgängligt.

För att fettet (triglycerider) skall frigöras från fettcellen mäste det först spjälkas till fria fettsyror. Detta sker med hjälp att ett hormonberoende enzym, HSL (hormonsensitivt lipas). CLA stimulerar HSL att spjälka triglyceriderna i fettcellen. De därigenom bildade fria fettsyrorna kan passera ut ur fettcellen och in i blodbanan, där de transporteras till organ som kräver energi, såsom levern och musklerna.

 

 cla_4

 

Muskelaktivitet ökar effekten 

Muskelaktivitet – konditionsträning, styrketräning – har dubbelt gynnsamma effekter: energiförbrukningen ökar och därmed förbränningen av frigjorda fettsyror och omvandlingen av fett till muskler.

CLA ger sannolikt en positiv effekt på människor även utan ökad energiförbrukning, framför allt när de gäller nedbrytningen av fett. Men för att få en klar effekt på fördelningen mellan fett och muskler fordras att intaget av CLA kombineras med muskelträning. 

 

 cla_5

 

 

 

 

Träning och CLA-intag är en perfekt kombination

 

Ökad bentäthet, minskad brosknedbrytning 

Studier på idrottsmän har visat att bentätheten ökar vid intag av cirka 4 gram 80-procentig CLA. Detta är en indikaton på att CLA minskar risken för benskörhet. Effekten förstärks i samband med träning, konditionsträning och i synnerhet styrketräning.

 

Anti-inflammatorisk effekt 

Samma mekanismer som gäller för minskad nedbrytning av benmassa och brosk gäller för en anti-inflammatorisk effekt av CLA. Genom att bromsa ett enzym som heter COX2 ch därmed även bildningen av prostaglandin 2, har CLA en antiinflammatorisk effekt.
Många nya medel, som i dag utvecklas att vara anti-inflammatoriska, fungerar just som COX2 hämmare.

 

 cla_6

 

 

CLA bromsar bildningen av COX 2 och arakidonsyra och stimulerar viktiga ämnen för benstomme och brosk, såsom glykosamin, kondroitin, kollagen och hyaluronsyra

 

Immunförsvaret 

I djuförsök har visats att CLA aktiverar kroppens immunförsvar. Djuren håller sig friskare och mängden vita blodkroppar ökar. Blokdropparnas förmåga att bilda antikroppar ökar vilket gör att det specifika immunförsvaret blir bättre. Man såg i studierna att lymfocyter av typ CT4 ökar i förhållande till CT8. Därmed ökar kroppens förmåga att bekämpa angripare som virus, bakterier och svamp.

Ved en nyligen genomförd, placebokontrollerad studie på människa visades att mängden antikroppar fördubblades i den grupp som fick CLA. Detta gäller för CLA com innehåller lika delar (50/50) av de båda isomererna.

 

 cla_7

 

Hjärta och kärl

Djurförsök och studier in vitro har visat att en kost som är rik på CLA kan ha en skyddande effekt mot ateroscleros och hjärta/kärl-sjukdomar. Mekanismen är följande:

 • CLA stärker strukturen i endotelet, det innersta vägglagret i kärlen.
 •  CLA fungerar som en kraftfull antioxidant. Alla fettsyror är känsliga för angrepp av fria radikaler, som förstör fettsyrorna genom att angripa dubbelbindningarna. CLA är ovanligt stabil och motstår angrepp på grund av den strukturen som uppstår vid konjugeringen.
 • CLA sänker nivåerna av triglycerider och det dåliga kolesterolet, LDL. Det goda (skyddande) kolesterolet påverkas inte.
 • CLA har förmågan att lösa upp, ta boet från redan bildade "plack" i kärlväggarna. 

Biverkningar

Djurstudier har gjorts där man under lång tid gett råttor 90 gånger mer CLA än vad som möjligeh kan ingå i kosten. Inga toxiska effekter kunde påvisas.
Allt pelar på att CLA är en fettsyra med stimulerande och skyddande egenskaper utan toxiska eller andra kända negativa egenskaper.

 

 

 

CLA

 

Conjugated Linoleic Acid

skapas ur olja från växtsläktet Safflor

 

 

« Tillbaka