Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Indivina

Indivina

innehåller estradiolvalerat med medroxiprogesteron.

 

Klimakteriet

Klimakteriet börjar efter det man passerat menopaus. För definitioner och terminologi var god läs om "Klimakteriesymtom - allmänt" under fliken "Indikation - behandling". Alternativt klicka här.

 

Under klimakteriet

Det är vår erfarenhet inom vården att 70-80% av kvinnor i klimakteriet söker för att få hjälp mot de mest besvärande symtomen, värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter.
Orsaken till värmevallningar följt av svettningar, är multifaktoriellt: den låga östrogen-nivån i blod ger upphov till höga halter av FSH (follikel-stimulerande hormon från hypofysen). FSH utsöndras i "pulser". En hög topp av FSH ger upphov till utvidgning av kärl i underhuden med värmevallning som följd. Kroppens termostat vill sänka kroppstemperaturen och gör detta genom utsöndring av "svett". När svett dunstar sjunker hud-temperaturen.

 

Slemhinnor

Slemhinnorna i slida och urinrör blir tunna och sköra under klimakteriet. Detta är en direkt följd av de låga östrogennivåerna. Det är viktigt att hålla slemhinnorna i gott skick - antingen genom östrogen-gestagen-behandling i tablettform eller med lokal östrogen-behandling (Ovesterin, Vagifem).

 

HRT - hormonal replacement therapy

infördes i Sverige under mitten av 60-talet. Blev efter 10-15 år mycket accepterat och kanske alltför mycket "marknadsfört" (av sveriges gynekologer) med hänvisning till dess "hälsobringande" effekter. Inte minst förmågan att förebygga hjärt-kärl-besvär och osteoporos poängterades.


Sedan kom larmrapporter, som snabbt och totalt förändrade bilden.

 

Rekommendationer efter larmen

Socialstyrelsens rekommendationer efter larmen är att HRT skall ges mot klimakteriebesvär endast. Dvs inte för att förebygga osteoporos eller hjärt-kärl-sjukdom. Det skall ges i lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.

 

Individuell dosering

Tidigare har HRT-doseringen varit standardiserad i vad gäller östrogendelen. 2 mg östradiol-17-beta har varit standard-dos. När det gäller gestagen-dosen är det svårare att ge besked - det finns flera gestagener på marknaden. En del HRT-preparat har gett en daglig tillförsel av gestagen medan andra har förordat en sekventiell behandling. Det man med säkerhet vet är att för stort intag av gestagen i kombination med östrogen ger en ökad risk för bröstcancer. Men östrogen-enbart-terapi ger ingen ökad risk för bröstcancer.

 

Indivina

  • är ett av de första preparaten som medger en enkel möjlighet att individanpassa dosen. Indivina finns i tabletter med:
  • 1 mg estradiol kombinerat med 2,5 mg medroxiprogesteron
  • 1 mg estradiol kombinerat med 5 mg medroxiprogesteron
  • 2 mg estradiol kombinerat med 5 mg medroxiprogesteron      

Nyligen publicerad studie

Uppföljning av behandlingsresultat med Indivina pågår löpande. Resultaten av en 9 års uppföljning stärker rekommendationen om "lägsta möjliga dos". Totalt 419 kvinnor mellan 52 och 62 år följdes. Inga fall av endometriehyperplasi eller endometriecancer förekom. Med Indivina lägsta styrka (1 mg/2,5 mg) rapporterades inga fall av bröstcancer som resulterade i studieavbrott.


Indivina tolererades väl under 9 års behandling.

 

Referenslitteratur kan läsas här.

 

För kontakt - använd kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

Frågor/kommentarer kan skickas med e-mail till Ingemar Joelsson, klicka här.

 


 

indfivina 

Indivina

ger ökad livskvalitet

under klimakteriet

 

« Tillbaka