Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Klimakteriet

Allmänt om klimakteriet

Menopaus och klimakterium

Förhållanden under övergångsåldern diskuteras mycket. Ämnet är aktuellt av flera skäl. Bara i Sverige är cirka 2 miljoner kvinnor i klimakteriet. World-wide rör det sig om mer än 45 miljoner kvinnor.

 

Definitioner

Menopaus är tidpunkten för den sista regelbundna regleringen i livet. Då har östrogen-nivån i blod och vävnader sjunkit till samma nivå som vid menarche, när den första regleringsblödningen uppenbarade sig. Detta är den "kritiska nivån" för östrogenets effekt på livmoderslemhinnan (endometriet).

 

Östrogen under den fertila perioden

Östrogen nivån stiger under uppväxtåren (adolescensen) och når vid menarche den kritiska nivå, då blödningar från livmoderslemhinnan börjar. När östrogen vid menopaus har sjunkit under samma kritiska nivå upphör reglerings-blödningarna.

 

Klimakteriet

börjar när man har passerat menopaus, tidpunkten för den sista regelbundna regleringen i livet. Menopaus är sålunda 5 – 7 dagar av livsperioden, medan klimakteriet upptar 10 – 20 år därefter.

Det måste dock påpekas att klimakteriella symtom kan börja redan före menopaus, man har ofta kallat den symtomperioden för "pre-klimakteriet".

 

Östrogen-nivån under livet

sjunker långsamt (den röda kurvan) från 12-13 års ålder till 75-80 års ålder. Från tiden före menopaus stiger FSH (follikel-stimulerande hormon) från hypofysen (den blå kurvan) markant.

Det är inte bara äggstockarna, som producerar östrogen. Östrogen kommer också från binjurarna. Fettväven är också en mycket kraftig östrogen-producent.

 

Klimakteriets längd

Längden av klimakteriet är synnerligen individuell, i regel 4 – 10 år. Många betraktar övergångsåldern som en normal fysiologisk process, medan andra anser att kvinnor bör ta vara på de behandlingsregimer som står till buds för att uppnå en så god livskvalitet som möjligt under den ofta långa klimakterieperioden.

 

Tre perioder

Klimakteriet kan delas i tre perioder.

 

Den första klimakterieperioden - "premenopaus"

börjar i regel vid 40 - 45 års ålder och varar 3 - 5 år. Under den perioden kommer ägglossningarna inte längre regelbundet varje månad, fler och fler cykler per år förlöper utan ägglossning och utan gulkroppsbildning. Eftersom det är gulkroppen som bildar gulkroppshormonet, progesteron, karakteriseras den första klimakterie-perioden av brist på gulkroppshormom. Behandling kan under dessa år ske med gestagen i cyklisk dosering.

 

Den andra klimakterieperioden - perimenopaus

omfattar åren kring menopaus. Då är det inte bara ägglossningen som uteblir, då utvecklas inte heller inte äggblåsan (follikeln).  Därmed uteblir östrogenproduktionen under en till flera månader per år. Östrogenbrist inträder.

Redan under den andra klimakterieperioen behövs östrogen för att komma till rätta med symtomen. För att styra blödningarna och för att inte förorsaka cellförändringar i livmoderslemhinnan behövs ett cykliskt tillägg av gestagen. Den skolmedicinska behandlingen är "östrogen + gestagen".

 

Den tredje klimakterieperioden - postmenopaus

är åren efter det man har passerat menopaus. Då behövs under en individuellt olika lång tidsperiod ( i regel 4 - 6 – 10 år) kombinationen av östrogen och gestagen. Eller en alternativ klimakteriebehandling.

Sänd frågor/kommentarer till Ingemar Joelsson

 

Klimakteriekvinna_1

 

Life_estrogen

 

 

 

Life_estro2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimkv_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka