Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Kvinnan och Prostatabesvär

Prostatabesvär är mannens dolda sjukdom -

men de påverkar 350 000 kvinnor i Sverige

 

Varför står detta i "Kvinnomedicin.se"?

Jo - trots att prostataproblem är den manligaste av alla sjukdomar och trots att besvären förr
eller senare drabbar nästan alla män, så är det för många ett tabubelagt område med en stor
underbehandling som följd.

 

Min avsikt

med denna korta framställning är att öka förståelsen för problemet genom att belysa det
från en annan sida - från kvinnans. Jag har valt att fokusera på de två vanligaste, men oftast
helt ofarliga, prostatabesvären: godartad prostataförstoring och prostatit.

 

Texten bygger delvis

på en väl genomförd undersökning gjord av Ipsos-Eureka. Men då den
undersökningen enbart fokuserade på godartad prostataförstoring (BPH), har jag
kompletterat rapporten med de fakta som finns kring kronisk, icke bakteriell prostatit, en
sjukdom som påverkar minst 100 000 män ytterligare.

 

Prostataproblem
– ett tabubelagt besvär som även drabbar kvinnan

 

De flesta män drabbas förr eller senare av prostatabesvär. För de flesta män är dock
symtomen så lindriga att det går att leva med besvären. Men ungefär en halv miljon svenska
män drabbas i sådan utsträckning att det menligt påverkar både hans, och hans partners,
livskvalitet.

 

Få söker hjälp

Undersökningen av problemets utbredning och orsakerna till att många män lider i tysthet,
visar att det är ett känsligt och tabubelagt ämne. En undersökning som genomfördes kring
prostataproblem hos 40 000 svenska män i Örebro och Västmanlands län, visar att endast
11 procent av de män som hade symtom på prostatabesvär, har sökt och fått medicinsk
hjälp. En skrämmande låg siffra.

 

Toalettbesök och trötthet

Ständiga toalettbesök med tillhörande sömnproblem och trötthet är de vanligaste och mest självklara symtomen vid prostataproblem, framförallt när problemen är ett resultat av godartad
prostataförstoring, den vanligaste formen av prostatabesvär. De män som är drabbade av prostatit har dessutom ofta smärtor i och kring underlivet. 

 

Kvinnorna påverkas i hög utsträckning 

80% av Sveriges män med prostatabesvär lever idag tillsammans med en partner, vilket
innebär att drygt 350 000 svenska kvinnor lever med män som har prostatabesvär. Indirekt
drabbas kvinnorna av männens problem med nattliga toalettbesök, störd sömn,
humörsvängningar och minskad sexuell lust.

 

Minskad sexuell aktivitet 

Undersökningen på 2100 män och 500 kvinnor, visar att det finns stor skillnad mellan män
med och utan prostatabesvär, när det gäller sexuell aktivitet.
Mer än dubbelt så många av männen med besvär uppger att de aldrig har sex jämfört med
de utan besvär - 27 mot 12 procent. Lika många, ungefär var femte man, uppger att de
känner stor oro inför att ha sex på grund av sina besvär.
Det är också dubbelt så vanligt med sexuell aktivitet flera gånger i månaden bland män utan
besvär. 

 

Männen erkänner inte problemet 

Trots att det enligt undersökningen är så stora skillnader i samlivet mellan män med och
utan prostataproblem, uppger männen att prostataproblemen inte påverkar deras samliv.
Detta är karakteristiskt för prostataproblem - man vill inte erkänna problemet.
En stor del av kvinnorna säger däremot att de upplever att mannens prostatabesvär har gett
upphov till problem med sex- och samlivet. Problemen handlar framför allt om att de inte
har sex lika ofta längre.

 

Två huvudtyper av prostatabesvär

Godartad prostataförstoring (BPH, benign prostatahyperplasi) drabbar nästan alla män över
50 år och hälften av dessa får så kraftiga symtom att de lider av det. Sjukdomen leder till att
prostata växer, vilket i sin tur leder till att urinröret blir ihopklämt. Det gör att det blir svårt att tömma blåsan, som därför snabbt blir fylld igen och dessutom blir förstorad och utspänd.
Konsekvensen blir täta toalettbesök, även nattetid. Normalt accepterar en man att gå upp
en gång, kanske två gånger per natt, för att kasta vatten - men blir det fler påverkas hela
livskvaliteten.


Sjukdomen är helt ofarlig, men besvärande. BPH behandlas med två typer av läkemedel,
men många män drar sig för denna behandling, eftersom läkemedlen också innebär en stor
risk för minskad sexlust/potens, yrsel och blodtrycksfall.


Prostatit även kallad CP (Chronic Prostatitis) kallas ibland för en "mystisk" sjukdom - trots att den i så gott som alla fall är slutresultatet av en nonchalerad, missförstådd eller dåligt behandlad urinvägsinfektion (i regel förvärvan genom sexuell kontakt). Det går så lång tid mellan det akuta sjukdomstillfället och utvecklingen av den kroniska prostatiten att många inte ser sambandet. Det finns därför teorier om att CP är en autoimmun sjukdom, en hormonell sjukdom eller neuromuskulär sjukdom.

 

Symtomen varierar mellan enbart problem med vattenkastning, till kraftig smärta i området kring prostata. Gemensamt är att potensen och den sexuella lusten minskar. 90% av all prostatit är vad man kallar en "kronisk, icke bakteriell prostatit". För dessa män finns det idag få - om ens några - effektiva läkemedel.

 

 

 

 

old_couple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka