Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS - det Pre-Menstruella Syndromet

Definition

Det pre-menstruella syndromet sammanfattar en grupp av symtom, som uppträder hos många fertila kvinnor mellan ägglossningen och nästa menstruation. Ägglossningen inträffar vanligen 14 dagar (± 1 dag) före mens. Tiden mellan sista dagen i en menstruation och nästa ägglossning är däremot mer varibel.

 

Symtom

PMS-besvären är mest uttalade 3 – 10 dagar före mens och slutar före eller senast på tredje dagen efter påbörjad menstruation. Symtomen är dels psykiska och dels somatiska. Det är typiskt för det premenstruella syndromet att man är helt besvärsfri under perioden mellan slutet av menstruationsblödningen och nästa ägglossning.

 

Psykiska symtom

Det är ofta de psykiska symtomen som dominerar vid PMS. Stämningsläget förändras i rikting mot nedstämdhet och kvinnan blir känslomässigt instabil. Det gäller allt mellan "att känna sig olycklig" (vara dysforisk) till verklig depession. Däremellan ligger tendens att bli irriterad, intolerant, grälsjuk och aggressiv. Starka svängningar i stämningsläget (affektlabilitet) är utmärkande.

 

Somatiska symtom

De kroppsliga symtomen innebär en allmän svullnad med viktökning, som beror på ansamling av vätska. Speciellt svullnar brösten och blir ömma, "cyklisk mastalgi". Buken svullnar också med en känsla av uppkördhet, tarmens motilitet minskar.

Huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och blodtrycksvariationer ingår i bilden.

 

Vanlighet

Uppgifter i litteraturen anger förekomst av PMS hos mellan 25% och 90% av fertila kvinnor. I en svensk studie gjord i Göteborg fann man att bland kvinnor mellan 18 och 45 år hade 45% lätta, 30% måttliga och 5% svåra symtom. 80% av kvinnorna i studien hade alltså PMS och 10% av dem önskade behandling.

 

Diagnostik

Den kliniska bilden vid PMS omfattar många symtom och är svårgripbar. Det finns praktiskt användbara skattnings-schemata, som en hjälp att värdera symtomen. Skattningen skall ske dag för dag under tre månaders tid. Detta är nödvändigt därför att PMS varierar mycket från cykel till cykel hos en och samma kvinna.

 

Exempel på symtom att ta hänsyn till i dagligt skattnings-schema:

 • Svullnadskänsla
 • Bröstspänning
 • Buksvullnad
 • Gladlynthet
 • Spändhet
 • Irritabilitet
 • Känna sig olycklig (dysforisk)
 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Depressiv sinnesstämning
 • Blödning

Minst tre av symtomen skall skattas klart och tydligt högre under veckan före mens jämfört med före ägglossning. Minst ett av symtomen skall vara av psykisk natur. Alla symtom skall ha försvunnit inom tre dagar efter det mens har kommit igång.

 

Svårighetsgrad av PMS

Mild: Kvinnan känner symtom och omgivningen märker dem. Det sociala livet påverkas ej.

 

Måttlig: Familjerelationen är störd, aktiviteter ställs in. Det sociala livet påverkas.

 

Grav: Uttalad störd familjerelation. Sociala kontakter påverkas.
Arbetsförmågan är nedsatt.

 

Etiologi för PMS

1. Progesteron-känslighet

Bakgrunden till PMS är numera klarlagd. En ökad känslighet för gulkroppshormon (progesteron) från äggstocken (och dess nedbrytningsprodukter) gäller för kvinnor med PMS.

Progesteron-nedbrytningsprodukter  påverkar GABA-A receptorn i centrala nervsystemet.

 

Vissa områden i centrala nervsystemet är hos kvinnor med PMS särskilt känsliga för steroidhormoner.


Detta gäller också vävnaden i brösten och i tarmkanalen.

 

2. Fettsyreomsättningen

är också störd. Kvinnor med PMS kan inte omvandla linolsyra (modersubstansen i Omega-6 serien av fettsyror) till gamma-linolen-syra, GLA, och vidare till prostaglandinet PGE1. Ett viktigt enzym för detta saknas (delta-6-desaturas). Betydelsen är följande: Det har visats att om cellernas membran huvudsakligen innehåller mättat fett binds gulkroppshormon (progesteron) starkt till cellväggen. För bröstets vävnader leder det till svullnad och smärta, man talar om cyklisk mastalgi. Om cellmembranen istället har ett huvudsakligt innehåll av fleromättat fett blir cellmembranen mer elastisk och, framför allt, binder inte progesteron lika starkt. Svullnaden avtar och bröstsmärtan minskar.

 

3. Prolaktin

Cyklisk mastalgi kan i vissa fall bero på en onaturligt ökad produktion av hormonet prolaktin, ett hormon som bildas i hypofysen (hjärnbihanget). Prolaktinets egentliga roll är att främja mjölkproduktionen i de mjölk-producerande enheterna i bröstkörteln, kallade "alveoli". Prostaglandin E1 som bildas under ämnesomsättningen av (nedbrytningen av) fettsyran GLA har visats hämma bildningen av prolaktin. Därvid blir koncentrationen av prolaktin i blod lägre, vilket medför att bröstsmärtan hos dessa kvinnor minskar. Extrakt av Munkpeppar (Vitex agnus castus minskar också prolaktinbildningen.

 

En flora av symtom

Det är viktigt att tänka på att något (ett enda) av alla de symtom som utmärker PMS kan vara det helt dominerande. För vissa kvinnor är mastalgi det mest besvärande, för andra är det irritabiliteten och aggressiviteten och för ytterligare andra är det en svår depression.

 

PMS och sömn

Det är en allmän uppfattning att kvinnor med PMS har problem med sömnen, speciellt under de dagar då symtomen är mest uttalade. Fiona Baker hör till dem som mest djuplodande har utrett problemet. Hon visar i artiklar alltifrån 2004 och fram till nu att kvinnor med PMS ofta har en föreställning om dålig nattsöm under dagarna före mens respektive de första dagarna av menstruation. När sömnparametrar mättes vetenskapligt kunde det emellertid inte beläggas att kvinnor med PMS har sämre sömn. Det står däremot klart att kvinnor med PMS har minskad parasympatisk aktivitet under sömnen under den sena luteal-fasen i jämförelse med sömnen under den follikulära fasen, när de är symtomfria. Gå till referenserna för PMS och sömnproblem: se länken nedan.


Detta här är värdefulla länkar vid önskan att förstå PMS:

 

 

 

 

PMS - ett frustrerande tillstånd

 

 

 

 

 

PMS - Aggression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunden till PMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flora av PMS symtom med en kärna gemensam

 

 

« Tillbaka