Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Yasmin

Yasmin är ett antikonceptionsmedel som innehåller östrogen (etinylestradiol) och gestagen (drospirenon). Yasmin marknadsförs av Bayer.

 

Förpackningar

Det finns i två olika förpackningar: Yasmin (blister med 3x21 tabl per förpackning)

och Yasmin 28 (blister med 3x28 tabl per förpackning), 21 tabl med aktiv substans (märkta DO) samt 7 hormonfria tabletter (märkta DP).

 

Innehåll

Aktiva tabletter av Yasmin innehåller 0,03 mg etinylestradiol och 3 mg drospirenon.

 

Antikonception

Utvecklingen av perorala antikonceptionsmedel har varit intressant att följa alltifrån doktor Pincus' första P-pill (Pincus-pill) i mitten av 50-talet till dagens Yasmin. Yasmin innehåller etinylestradiol i lågdos (30 mikrog per tablett) plus den fjärde generationens gestagen, drospirenon (3 mg per tablett). Drospirenon skiljer sig från alla tidigare gestagener. Drospirenon är ett spironolaktonderivat.

 

Yasmin och PMS

Det är av allra största intresse att Yasmin är det första P-piller som tolereras väl av kvinor med PMS. Spironolaktoner har ju blivit den skolmedicinska standardbehandlingen för "måttlig" PMS och drospirenon är ett spironolaktonderivat med mild vattenutdrivande och blodtrycks-sänkande effekt.

 

Yasmin och PMS

Det är av allra största intresse att Yasmin är det första P-piller som tolereras väl av kvinor med PMS. Spironolaktoner har ju blivit den skolmedicinska standardbehandlingen för "måttlig" PMS och drospirenon är ett spironolaktonderivat med mild vattenutdrivande och blodtrycks-sänkande effekt.

 

Ny studie, publicerad i Obstetrics and Gynecology i september 2005

Dr Kimberly Yonkers vid Yale University i New Haven har gjort en dubbel-blind, randomiserad studie på 450 kvinnor i åldrarna 18 till 40 år med svåra PMS-besvär (Premenstruell dysphoric disorder, PMDD). Hälften av dem fick Yasmin, medan hälften fick placebo.

Mellan 3% till 5% av alla kvinnor lider av PMDD, den svåraste formen av PMS. PMDD liknar en endogen depression. Symtomen beror på att progesteron och dess metaboliter binder till GABA-receptorer i mellanhjärnan.

Omkring 48% av patienterna som fick Yasmin hade signifikant minskade psykiska och fysiska besvär i jämförelse med 36% av dem som fick placebo.

I jämförelse med placebogruppen, hade kvinnorna i behandlingsgruppen signifikanta förbättringar i produktivitet (P=.002), och sociala aktiviteter (P=.002). Relationen till familjemedlemmar och vänner förbättrades (P<.001).

Effekten av Yasmin mot PMDD kan jämföras med den av selektiva serotonin återupptags-hämmare, vilka trots sina biverkningar är de enda medel mot PMDD i dag.

 

Yasmin och bröstcancer

En metaanalys från 54 epidemiologiska studier har visat en något ökad relativ risk (RR=1,24) för bröstcancer för kvinnor som använder kombinerade P-piller. Den ökade risken försvinner gradvis under loppet av 10 år efter avslutad användning.

 

Eftersom bröstcancer är en ovanlig tumör hos kvinnor under 40 års ålder är den ökade risken för bröstcancer hos användare (och före detta användare) av kombinerade P-piller liten i jämförelse med den generella risken för bröstcancer. Studierna har heller inte visat något kausalt samband. Det finns inte heller (ännu) någon studie på bröstcancerrisk och användning av gestagenet drospirenon.

 

Farmakodynamik

Den preventiva effekten av Yasmin baseras på ett samspel av olika faktorer. De viktigaste är ovulationshämning och påverkan på endometriet.

 

Yasmin är det första preventvmedlet som innehåller etinylestradiol i lågdos i kombination med den fjärde generationens gestagen, drospirenon. Vid terapeutisk dosering har drospirenon en anti-androgen och svagt anti-mineral-kortikoida egenskaper. Drospirenon har inga östrogena, glukokortikoida eller antiglukolortikoida egenskaper. Det gör att drospirenon har en farmakologisk profil som mycket starkt liknar det naturliga hormonet progesteron.

 

Allmän kommentar

Det är av utomordentligt stort intresse att den "fjärde generationens" gestagen nu har kommit in på den svenska marknaden. Man har med stor förväntan sett fram emot att drospirenon inte bara ingår i ett kombinerat P-piller utan även i ett kombinerat medel (HRT) mot klimakteriebesvär. Så är nu fallet med preparatet Angemin.

 

Den som är särskilt intresserad kan läsa FASS-texten om Yasmin - klicka här.

 

Läs om Angemin här

 

Läs om Climodien här

 

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

Fass_2007

 

Yasmin innehåller

etinylestradiol + drospirenon

 

ATC koden är G03A A12

 

« Tillbaka