Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Trivina

Gestagen i kombination med östrogen, sekvenspreparat.

 

Trivina ger ökad livskvalitet under klimakteriet

 

Trivina motverkar klimakteriebesvär och osteoporos

 

Trivina ger 3-månaders-cykler (91 dagar) ch en bortfallsblödning 4 ggr per år

 

Klimakteriet

Klimakteriet börjar efter det man passerat menopaus. För definitioner och terminologi var god läs om "Klimakteriet - allmänt"  eller klicka här och om "Klimakteriet - konventionell behandling" eller klicka här. 

 

Innehåll i Trivina

Innehållet är estradiolvalerat och medroxyprogesteron.
Varje förpackning innehåller 70 vita och 14 blå och 7 gula tabletter.
De vita tabletterna innehåller 2 mg estradiolvalerat
De blå tabletterna innehåller 2 mg estradiolvalerat + 20 mg medroxyprogesteron.
De gula tabletterna innehåller ingen aktiv substans.

 

Dosering

Doseringen sker enligt "kartan" med en tablett dagligen i 91 dagars-cykler utan uppehåll.
Detta ger 4 bortfallsblödningar per år. Regimen kallas för "utglesad blödning".

 

HRT - hormonal replacement therapy

infördes i Sverige under mitten av 60-talet och blev efter 10-15 år mycket accepterat.

"Larmrapporter" spm talar om ökad risk för bröstcancer efter 10 års intag av kombinationen östrogen och gestagen har gjort att HRT-förskrivningen under de senaste åren drastiskt har minskat.

Som en konsekvens av larmrapporterna har Socialstyrelsen meddelat följande riktlinje:
"HRT skall ges endast på indikationen klimakteriebesvär och ej för att förebygga osteoporos eller hjärt-kjärlsjukdom. Skall ges i lägsta möjliga dos och under kortast möjliga tid".

Preparat att rekommendera är då Trivina som ger tillförsel av gestagent hormon bara under fyra fjortondagars-perioder per år (och sålunda ingen daglig tillförsel). Ett preparat, som medger individuell dosering (lägsta möjliga dos) är Indivina.

 

Nytt, den fjärde generationens gestagen

Preparatet Angemin är det första kombinationpreparatet för HRT med den fjärde generationens gestagen, drospirenon.

 

 

Ladda ner produktresumén (SPC) genom att klicka här.

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson 

eller genom användning av kontaktformuläret på denna sida!

 

 

trivina

Trivina

innehåller estradiol samt medroxiprogesteron

ATC: G03F B06

 

« Tillbaka